Sejneńscy policjanci podsumowali pracę w 2018 - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Sejneńscy policjanci podsumowali pracę w 2018

Data publikacji 17.01.2019

Sejneńscy policjanci podsumowali miniony rok pracy. Spotkanie w którym uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Policji, oraz zaproszeni goście było dobrym momentem do symbolicznego przekazania kluczyków do nowego radiowozu. Hyundai i20, który zasili sejneńską flotę, zakupiony został ze środków budżetowych Policji.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach odbyła się odprawa służbowa, podczas której podsumowano stan bezpieczeństwa w powiecie i efekty pracy mundurowych. Podczas spotkania nastąpiło symboliczne przekazanie policjantom, kluczyków do nowego radiowozu. W naradzie uczestniczyła kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy komendy, przedstawiciele samorządów, prokuratury, sądu, służb mundurowych, instytucji i podmiotów współpracujących.

Odprawę służbową rozpoczęto na placu przed komendą, gdzie Komendant Powiatowy Policji w Sejnach podinsp. Marek Bogdan wręczył policjantom kluczyki do nowego radiowozu. Nowe policyjne auto zostało zakupione ze środków budżetowych Policji. Sejneński tabor wzbogacił się o oznakowanego hyundaia i20. Auto będzie wykorzystywane przez funkcjonariuszy podczas codziennej służby patrolowej.

Następnie w budynku komendy Komendant Powiatowy Policji podinsp. Marek Bogdan omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sejneńskiego i przedstawił efekty pracy funkcjonariuszy osiągnięte w 2018 roku. Jak wskazywały dane w 2018 roku zmalała ogólna liczba przestępstw stwierdzonych z poziomu 303 do 283. Wykrywalność ogólna wzrosła i  kształtowała się na poziomie 83,4%. Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych o 27 i wyniosła 172, a także o 29 w stosunku do poprzedniego roku spadła liczba przestępstw w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie – 62. Znacząco spadła liczba kradzieży z włamaniem. W 2017 policjanci odnotowali 42 takie zdarzenia, natomiast w 2018 było ich tylko 8. Wzrosła również wykrywalność w kategorii uszkodzenie mienia o 14,7% i wyniosła 69,2%. Na rekordowym poziomie ukształtowała się wartość ujawnianego, zabezpieczanego i odzyskiwanego mienia pochodzącego z przestępstwa i wyniosła ponad 261 000 zł

Na terenie powiatu sejneńskiego mundurowi przeprowadzili ogółem 1897 interwencji. Doszło do 122 kolizji i 8 wypadków drogowych, natomiast rok wcześniej odnotowano 123 kolizje i 14 wypadków drogowych. W 2018 roku na drogach powiatu zginęła 1 osoba, a 8 zostało rannych (w 2017 było to odpowiednio: 2 i 17). Policjanci zatrzymali 47 nietrzeźwych kierujących. Jako najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych wskazane zostały: nadmierna prędkość, przechodzenie w miejscu niedozwolonym i niewłaściwe manewry.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Bogdan podkreślił rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako skutecznego narzędzia współpracy Policji ze społeczeństwem. Wskazał, że mieszkańcy powiatu sejneńskiego w sposób rozsądny korzystają z aplikacji. W 2018 roku naniesionych zostało na mapę 755 zgłoszeń, w wyniku sprawdzenia wskazanych zagrożeń   76 % z nich zostało potwierdzonych, co stanowi 575 zgłoszeń. Najczęściej mieszkańcy wskazywali miejsca gdzie przekraczana jest prędkość oraz nielegalnie spożywany jest alkohol.

Do najważniejszych wydarzeń w życiu sejneńskiej jednostki, Komendant wskazał fakt nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach, dziękując jednocześnie członkom Społecznego Komitetu Fundatorów za osobiste zaangażowanie w tą inicjatywę.    

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście dziękując policjantom i pracownikom Policji

za owocną współpracę oraz za zaangażowanie i trud włożony w pracę w minionym roku.