Dzielnicowy bliżej nas - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Dzielnicowy bliżej nas

Data publikacji 25.02.2019

„Dzielnicowy bliżej nas” to jeden z podstawowych programów realizowany w celu zbudowania zaufania pomiędzy Policją a obywatelami. Dzielnicowy to wizytówka Policji, to policjant „pierwszego kontaktu”, który dba o bezpieczeństwo mieszkańców w swoim rejonie służbowym. Każdy może zwrócić się do niego o pomoc. Nawet po służbie nie przestają być policjantami.

Dzielnicowi to policjanci pierwszego kontaktu, którzy utrzymują bezpośredni kontakt z lokalną społecznością, chcą poznawać potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa. Razem z mieszkańcami szukają skutecznych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów. Pełniąc służbę obchodową poznają swój rejon i jego mieszkańców. Każdy obywatel powinien również znać swego dzielnicowego i wiedzieć jak w razie potrzeby z nim skontaktować się. Każdy dzielnicowy w powiecie sejneńskim ma adres e-mail, który jest niezmienny, ponieważ jest przypisany do rejonu służbowego dzielnicowego. Do tego rejonu przypisany jest także numer telefonu komórkowego, pod którym odbiera dzielnicowy. Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach odwiedzają instytucje funkcjonujące na ich terenie i przekazują plakaty i ulotki zawierające dane kontaktowe, które następnie umieszczane są w miejscach ogólnie dostępnych. Policjant pierwszego kontaktu posiada wiedzę o miejscach niebezpiecznych w swoim regionie - gdzie one występują i na jakie zagrożenia mogą być narażeni okoliczni mieszkańcy. Wiedza jaką posiadają dzielnicowi bardzo często pochodzi od obywateli. Jednym z takich kanałów wymiany informacji jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Informacje o zjawiskach jakie zostały zauważone przez mieszkańców w okolicy i naniesione na mapie, są przede wszystkim sprawdzane przez dzielnicowych. Dodatkowo, dzięki aplikacji „Moja Komenda” mieszkańcy mogą w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę Policji i nawiązać kontakt z dzielnicowym. Usługa ta zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce oraz bazę wszystkich dzielnicowych oraz umożliwia ich odszukanie.

  • Pomieszczenie z tablicą ogłoszeń, mężczyzna w mundurze policjanta, wskazuje na plakat promujący program "Dzielnicowy bliżej nas", postać kobiety odwrócona tyłem.
  • pomieszczenie, na korytarzu stoi mężczyzna w mundurze policjanta i przekazuje plakat promujący program "Dzielnicowy bliżej nas "kobiecie.
  • na zdjęciu widać mężczyznę ubranego w mundur policjanta, który trzyma w ręku plakat, obok stoi kobieta, w tle ustawione krzesła