O przemocy w rodzinie i bezpieczeństwie w ruchu drogowym z seniorami - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

O przemocy w rodzinie i bezpieczeństwie w ruchu drogowym z seniorami

Data publikacji 12.03.2019

Przedstawiciele sejneńskiej Policji kontynuując realizację programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC” spotkali się z seniorami z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Smolanach. Rozmawiano na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wczoraj seniorzy z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów  w Smolanach wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez przedstawicieli sejneńskiej komendy. Przedsięwzięcie to miało na celu uwrażliwienie na zjawisko przemocy w rodzinie skierowanej, wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Omówiono procedurę „Niebieskiej Karty” i wskazano podmioty uprawnione do jej wdrażania. Poinformowano o konsekwencjach prawnych, jakie mogą ponieść osoby stosujące przemoc wobec swoich bliskich, a także gdzie osoby pokrzywdzone mogą szukać pomocy.  

Nie zabrakło również informacji na temat problematyki bezpieczeństwa osób starszych, jako uczestników ruchu drogowego. Policjanci przypomnieli o obowiązku używania elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu poruszających się po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. Zachęcali również do korzystania z odblasków również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują – czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.

Na zakończenie spotkania, policjanci przekazali uczestnikom elementy odblaskowe.

 

  • grupa starszych osób siedząca przy stole, w tle stoi kobieta i mężczyzna w mundurze policyjnym, na ścianie slaid z prezentacji pod tytułem "Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych".
  • grupa osób siedzących przy stole przed nimi kobieta i policjant, na ścianie slajd pod tytułem "Bezpieczny senior, bezpieczny pieszy"
  • grupa starszych osób siedzących przy stole - mężczyzna w mundurze policjanta pokazuje element odblaskowy.