Odpowiedzialność prawna nieletnich - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Data publikacji 21.03.2019

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sejnach spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Sejnach. Rozmawiano na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich i popełnianiu czynów zabronionych.

Policjanci i profilaktyk z sejneńskiej Policji przeprowadzili cykl spotkań z uczniami z klas gimnazjalnych i najstarszymi uczniami ze Szkoły Podstawowej w Sejnach. Rozmawiano na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Spotkania miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne. Przypomniano czym jest czyn karalny i demoralizacja, omówiono szczegółowo jej przejawy, takie jak naruszenie zasad współżycia społecznego, palenie papierosów, spożywanie alkoholu czy zażywanie dopalaczy lub innych środków odurzających