Sejneńscy policjanci z myślą o osobach niepełnosprawnych - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Sejneńscy policjanci z myślą o osobach niepełnosprawnych

Data publikacji 20.05.2019

Sejneńscy policjanci propagując postawę otwartości, akceptacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną zabezpieczyli coroczny przemarsz ulicami miasta oraz gościli grupę uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Spotkania z tą grupą osób są znakomitą okazją do przekazania zasad bezpieczeństwa i informacji na temat sposobów unikania zagrożeń.

Jak co roku sejneńscy policjanci włączyli się w obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Propagując postawę otwartości i akceptacji oraz dbając o bezpieczeństwo mundurowi, wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej przeszli ulicami miasta. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną odwiedziły sejneńskich policjantów i zapoznały się z ich codzienną pracą, wyposażeniem i zadaniami realizowanymi na rzecz mieszkańców. Podczas prelekcji policjanci przekazali najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze. Rozmawiano o obowiązujących zasadach podczas pieszych i rowerowych wycieczek. Dużą radość sprawił uczestnikom pokaz policyjnego sprzętu i wyposażenia służbowego. Osoby chętne mogły zasiąść za kierownicą radiowozu oraz przymierzyć elementy umundurowania służbowego.   

  • ulice miasta grupa osób idzie w pochodzie, na czele przedstawiciel Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach niesie plakat z symbolem osób niepełnosprawnych
  • sala Komendy Powiatowej Policji w Sejnach, grupa osób siedzi na krzesłach z przodu kobieta - policjant w kamizelce odblaskowej
  • plac Komedny Powiatowej Policji w Sejnach, grupa osób ogląda radiowóz