Policjanci zabezpieczali bieg - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Policjanci zabezpieczali bieg

Data publikacji 07.08.2019

Sejneńscy policjanci czuwali nad bezpieczeństwem uczestników imprezy od nazwą „Bieg Wśród Krasnych Pól”. Na policyjnym stoisku zainteresowani mogli dowiedzieć się o zasadach przyjęć w policyjne szeregi oraz w jaki sposób zadbać o własne bezpieczeństwo w trakcie wakacyjnego wypoczynku.

Sejneńscy policjanci dbali o bezpieczeństwo uczestników imprezy organizowanej od kilku lat w Krasnopolu pod nazwą „Bieg Wśród Krasnych Pól”. Funkcjonariusze ruchu drogowego czuwali nad bezpieczeństwem biegaczy i chodzących z kijkami. Przy policyjnym stoisku ustawionym na plaży gminnej przedstawiciel sejneńskim komendy wyjaśniał w jaki sposób wygląda procedura rekrutacyjna do Policji. Wśród najmłodszych przeprowadzono konkurs wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań w czasie wakacyjnego wypoczynku. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

  • teren nad jeziorem, drewniane zadaszenie, ustawiony baner z hasłem Zostań jednym z nas, dwóch mężczyzn, jeden z nich trzyma w ręku ulotki
  • ulica, po której idą osoby z kijkami w tle radiowóz i policjant w mundurze
  • na stole rozłożone materiał, ulotki i odblaski, trójka dzieci biorąca udział w konkursie