"Bezpieczna droga do szkoły" spotkania z dziećmi - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

"Bezpieczna droga do szkoły" spotkania z dziećmi

Data publikacji 13.09.2019

Sejneńscy policjanci rozpoczęli cykl spotkań z dziećmi w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”. Mundurowi rozmawiają o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze i w sposób praktyczny uczą najmłodszych prawidłowego postępowania.

Sejneńscy policjanci odwiedzili dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sejnach. Podczas zajęć rozmawiano z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze. Dzieci z uwagą i entuzjazmem słuchają rad mundurowych, w szczególności jak należy zachowywać się na drodze, na przejściach dla pieszych. Funkcjonariusze przypominają również o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym, po zmierzchu. Największym zainteresowaniem cieszą się praktyczne ćwiczenia w przechodzeniu przez jezdnię. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymuje odblask, dzięki którym będzie bardziej widoczne w drodze do szkoły.

  • ręce dzieci na których leżą niebieskie misie odblaskowe
  • ulica, oznakowane przejście dla pieszych po którym przechodzą dzieci pod opieką policjanta
  • ulica, oznakowane przejście dla pieszych po którym przechodzi grupa uczniów pod opieką policjanta