Narkotyki i dopalacze zabijają - spotkania z młodzieżą - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Narkotyki i dopalacze zabijają - spotkania z młodzieżą

Data publikacji 30.10.2019

Przedstawiciele Policji i inspekcji sanitarnej odwiedzili młodzież z sejneńskich szkół średnich. Spotkania odbyły się w ramach kampanii pod nazwą „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Sejneńscy policjanci wspólnie z pracownikami SANEPIDU spotkali się z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. W trakcie pogadanek rozmawiano o odpowiedzialności prawnej nieletnich i zagrożeniach związanych z uzależnieniami od narkotyków i dopalaczy. Przypomniano o konsekwencjach prawnych jakie mogą ponieść młodzi ludzie mający kontakt ze środkami odurzającymi. Przedstawiono założenia kampanii pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, której głównym celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Zaprezentowano również spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

  • sala lekcyjna w ławkach siedzi młodzież na ekranie napis szkoda ciebie na takie patoklimaty, przed młodzieżą stoją dwie panie
  • sala lekcyjna w ławkach siedzi młodzież kobieta prowadzi pogadankę
  • sala w której siedzi młodzież przed nimi stoją dwie panie prowadzące spotkanie