Działania "Smog" na drogach powiatu sejneńskiego - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Działania "Smog" na drogach powiatu sejneńskiego

Data publikacji 13.12.2019

Sejneńscy policjanci włączyli się w ogólnopolskie działania kontrolno – prewencyjne „SMOG”. Funkcjonariusze reagowali na każde zachowanie niezgodne z prawem, jednak głównym celem akcja jest eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska.

Wczoraj sejneńska „drogówka” na terenie powiatu prowadziła działania kontrolno – prewencyjne „SMOG”. W trakcie kontroli policjanci reagowali na wszystkie wykroczenia drogowe popełniane przez uczestników ruchu drogowego. Jednak głównym celem przedsięwzięcia było sprawdzanie stanu technicznego pojazdów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony między innymi do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny. Akcja ma również charakter edukacyjny. Należy sobie uświadomić, że poruszanie się po drogach pojazdami niesprawnymi technicznie, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. W związku z tym policjanci będą przypominać kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

  • policjant i policjantka kontrolują samochód typu Bus
  • policjant sprawdza samochód typu bus
  • przy radiowozie stoi policjant