Efekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Efekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 09.01.2020

Ponad 3000 zagrożeń mieszkańcy powiatu sejneńskiego zgłosili dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z czego 2500 zgłoszeń została potwierdzona przez mundurowych. Narzędzie to służy wymianie informacji, przez co każdy mieszkaniec ma możliwość wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest interaktywnym narzędziem służącym poprawie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy. Mieszkańcy mogą anonimowo wskazać miejsca, które uważają za niebezpieczne, w których dochodzi do naruszeń porządku, a które nie wymagają natychmiastowej reakcji Policji. Do zagrożeń najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców powiatu sejneńskiego i potwierdzonych przez mundurowych można zaliczyć: przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, czy grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją. Społeczeństwo informuje również Policję, gdzie występują dzikie wysypiska, jest zła organizacja ruchu drogowego, czy też niewłaściwa infrastruktura drogowa. Istnieje również możliwość dołączenia do zgłoszenia opisu i zdjęcia. Policjanci mają obowiązek każde zgłoszenie pojawiające się na mapie zweryfikować. Po potwierdzeniu zgłoszenia, realnie pomagają w rozwiązaniu problemu. Na przykład w sytuacji stwierdzenia złej organizacji ruchu, która zagraża bezpieczeństwu występują do zarządcy drogi o zmianę organizacji ruchu w tym miejscu. Tak też było w przypadku sygnałów docierających od mieszkańców ul. 1 Maja w Sejnach. Sporządzono wystąpienie do zarządcy drogi o rozważenie wprowadzenia rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Efektem wystąpienia było ustawienie znaku B-36 – zakaz zatrzymywania się.

Ze zgłoszeń na mapie, bardzo często korzystają dzielnicowi, tworząc plany działań priorytetowych, zmierzających do wyeliminowania istniejących nieprawidłowości w swoim rejonie. Przykładem zagrożeń wskazywanych na mapie, a objętych działaniami dzielnicowego jest teren placu przy kościele w Sejnach. Według mieszkańców dochodzi tam do gromadzenia się młodzieży, która spożywa alkohol, zaśmieca i niszczy teren. Podjęte działania przez sejneńskich policjantów doprowadziły do ustalenia i ukarania sprawców wykroczeń.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest w serwisie www.policja.pl oraz w aplikacji mobilnej „GeoportalMobile”.


 

  • zdjęcie krajowej Mapy Zagrożeń z ikonkami zagrożeń wyeliminowanych
  • ulica na poboczu ustawiony znak zakaz zatrzymywania się z umieszczoną na dole tabliczką nie dotyczy mieszkańców ulicy 1 Maja
  • plac na którym stoi zadaszony budynek z grilem