Podsumowanie pracy sejneńskich policjantów - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Podsumowanie pracy sejneńskich policjantów

Data publikacji 16.01.2020

Sejneńscy policjanci podsumowali miniony rok pracy. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Policji, oraz zaproszeni goście. Podczas odprawy omówiono stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty pracy funkcjonariuszy w 2019 roku.

Dziś, w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach, odbyła się odprawa służbowa, na której podsumowano stan bezpieczeństwa w powiecie, omówiono efekty pracy sejneńskich policjantów w minionym roku, a także przedstawiono plany na bieżący rok. W naradzie uczestniczyła kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy komendy, przedstawiciele samorządów, prokuratury, służb mundurowych, instytucji i podmiotów współpracujących.

Spotkanie prowadził Komendant Powiatowy Policji w Sejnach podinspektor Marek Bogdan, który omówił stan bezpieczeństwa w powiecie oraz efekty pracy funkcjonariuszy w 2019 roku. Wskazał na pozytywne tendencje takie jak ograniczenie przestępczości o charakterze kryminalnym, w tym w siedmiu kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie oraz zauważalną poprawę wykrywalności przestępstw gospodarczych i w kategoriach kradzież cudzej rzeczy o 15,2%, czy kradzież z włamaniem o 5,7%. Wśród pozytywnych efektów podejmowanych działań zwrócił uwagę na brak ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych oraz zdecydowany wzrost skuteczności w zabezpieczeniu mienia od sprawców przestępstw. Komendant podziękował wszystkim obecnym przedstawicielom władz samorządowych za wsparcie finansowe, dzięki któremu zakupiono w minionym roku nowy radiowóz. Podziękowania skierował również do wszystkich służb i instytucji współpracujących z Policją oraz do policjantów i pracowników Policji za zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2019 roku. Za zaangażowanie i postawę policjantów oraz pracowników jednostki podziękowali również przedstawiciele samorządu, prokuratury i służb współpracujących.