Ferie w powiecie sejneńskim - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Ferie w powiecie sejneńskim

Data publikacji 20.01.2020

Rozpoczęły się ferie zimowe 2020. Województwo podlaskie jest jednym z dwóch województw, którego mieszkańcy 20 stycznia rozpoczęli zimowy wypoczynek. Dla wielu osób, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży jest to okazja do aktywnego relaksu oraz wyjazdów. Nad bezpieczeństwem osób wypoczywających w naszym regionie czuwają policjanci drogówki oraz prewencji.

Sejneńscy policjanci ruchu drogowego w miniony weekend koncentrowali się szczególnie nad bezpieczeństwem na drogach w ramach prowadzonych działań pn: „Bezpieczny wyjazd na ferie”. W dniach 18-19 stycznia br. policjanci ruchu drogowego na 46 ujawnionych przekroczeń prędkości, zastosowali przewidziane prawem środki wobec 28 kierowców. Ferie dla uczniów to czas odpoczynku a dla policjantów znacznie więcej pracy. Pod kontrolą funkcjonariuszy będą nie tylko autokary przewożące dzieci, ale też samochody osobowe. W tym czasie policjanci będą kontrolować nie tylko prędkość i trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny pojazdów, który niejednokrotnie jest powodem wypadków drogowych.

 

 

Pamiętajmy też, że konsekwencje „łamania” przepisów ruchu drogowego, w tym przekraczania dopuszczalnej prędkości, ponoszą nie tylko sprawcy. W wielu przypadkach ofiarami tego typu zachowań są także inni uczestnicy ruchu drogowego. Jak pokazują analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekraczanie dopuszczalnych prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych.