Policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych

Data publikacji 04.02.2020

Dzisiaj sejneńscy policjanci prowadzą działania pod nazwą "Pieszy". Podczas akcji mundurowi zwracają szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Sejneńscy policjanci realizują działania skierowane na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg. Jednym z takich przedsięwzięć są działania "Pieszy", które mają na celu przede wszystkim ograniczenie zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze sprawdzają miejsca w których najczęściej dochodzi do potrąceń i zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych. Pzyglądają się również pieszym, czy ci nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

PRZYPOMINAMY !!!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia. Pieszy powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Więc musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

Jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej. Dlatego apelujemy o stosowanie elementów odblaskowych.