O odpowiedzialności prawnej nielenich z uczniami ze szkoły w Puńsku - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

O odpowiedzialności prawnej nielenich z uczniami ze szkoły w Puńsku

Data publikacji 09.03.2020

Policjanci z Posterunku Policji w Puńsku spotkali się z uczniami ze szkoły podstawowej. Rozmawiano na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich i popełnianiu czynów zabronionych.

Policjanci z posterunku i profilaktyk z sejneńskiej komendy przeprowadzili spotkania z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Puńsku. Rozmawiano na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Spotkania miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne. Przypomniano czym jest czyn karalny i demoralizacja, omówiono szczegółowo jej przejawy, takie jak naruszenie zasad współżycia społecznego, palenie papierosów, spożywanie alkoholu czy zażywanie dopalaczy lub innych środków odurzających.