Kocham, nie biję - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Kocham, nie biję

Data publikacji 10.11.2009

 

Ruszyła kampania „Kocham. Nie biję”. Jej współorganizatorami są: Krajowe Centrum Kompetencji „KCK”, MSWiA oraz Policja. Kampania ma przeciwdziałać przemocy w rodzinie i ograniczać jej skutki. Pozytywny przekaz przedstawiony przez znane osoby z dziećmi ma promować obraz współczesnej rodziny wolnej od przemocy. Akcja ma sprzyjać podnoszeniu społecznej wrażliwości na wszelkie przejawy przemocy pojawiające się w najbliższym otoczeniu.


W inicjatywę oprócz instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowej i mediów włączą się również przedstawiciele świata kultury, m.in. Beata Chmielowska – Olech, Tomasz Karolak i Maria Seweryn, którzy w spotach telewizyjnych popierać będą założenia kampanii.

Ponadto, jeden z planowanych elementów przedsięwzięcia stanowić będzie uruchomienie infolinii dla ofiar przemocy o numerze:

0 801 109 801


Infolinia będzie obsługiwana przez pracowników Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji.

Przemoc w rodzinie


Analiza statystyk prowadzona w ramach prób określenia rozmiaru zjawiska przemocy domowej pozwala zaobserwować, iż na przestrzeni ostatnich lat problem ten stopniowo się nasila. Dane przedstawiające liczbę interwencji związanych bezpośrednio z zaistnieniem przemocy domowej podjętych przez policjantów pokazują bowiem, że liczba ta niemal z roku na rok wzrasta. W okresie ostatnich 5 lat wynosiła odpowiednio w liczbach bezwzględnych: 2003r. – 85.512, 2004r. – 92.495, 2005r. – 96.773, 2006r. – 96.099, 2007r. - 81.403, natomiast w pierwszym półroczu 2008 roku – już 42.607. Dodać należy, że udział procentowy interwencji dotyczących stricte przemocy w rodzinie w ogólnej liczbie interwencji przeprowadzonych przez funkcjonariuszy na przestrzeni każdego roku, wynosi w kolejnych latach: 2003 – 14%, 2004 – 15%, 2005 – 16%, 2006 – 15%, 2007 – 11% i w pierwszym półroczu 2008 roku również 11%.