„Dzieci przeciwko przemocy” - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

„Dzieci przeciwko przemocy”

Data publikacji 06.11.2009

 

21.10.2009r.


Dzieci przeciwko przemocy”


Sejneńska policja wraz z dziećmi z przedszkola i uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej przeszli dzisiaj ulicami miasta promując ogólnopolską kampanię „Kocham. Nie biję”. Przedszkolaki wręczali przechodniom czerwone serduszka z hasłami kampanii. Chcąc w ten sposób propagować wizerunek rodziny wolnej od przemocy.

 

Kampania ma na celu przeciwdziałać przemocy w rodzinie i ograniczać jej skutki. Działania ukierunkowane na profilaktykę tego zjawiska, mają sprzyjać większej wrażliwości społeczeństwa na wszelkie przejawy przemocy pojawiającej się w najbliższym otoczeniu. Ochrona dziecka przed przemocą, okrucieństwem jest wartością konstytucyjną. Należy przypominać ludziom jak ważne jest wychowanie dziecka w relacjach wzajemnego zrozumienia, miłości i ciepła rodzinnego.