Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 18.02.2010


22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Z dniem tym związana jest idea Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

W dniach 22 – 28 lutego sejneńscy policjanci udzielać będą porad prawnych osobom, które zgłoszą popełnione przestępstwa oraz informacji na temat instytucji wspierających ofiary. W trakcie Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw dyżury pełnić będą również prokuratorzy i sędziowie. Każda osoba zgłaszająca się do tut. jednostki uzyska informację o przysługujących jej uprawnieniach oraz instytucjach, które mogą udzielić jej pomocy i wsparcia.

Pliki do pobrania