konkurs "Policjant, który mi pomógł" - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

konkurs "Policjant, który mi pomógł"

Data publikacji 13.05.2010

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Lina” Instytutu Psychologii Zdrowia ogłasza konkurs pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. Jest to już III edycja tego konkursu, który ma celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2010r. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Celem konkursu jest:

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie,
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym,
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

 

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PRZYJMOWANE SĄ OD OSÓB INDYWIDUALNYCH, PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

 

Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje na temat powyższego konkursu znajdują się na stronie www.niebieskalinia.pl/konkurs/.

 

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu nastąpi 25 czerwca 2010r.