Sejneńska Policja podsumowała 2010r - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Sejneńska Policja podsumowała 2010r

Data publikacji 17.01.2011

Sejneńska policja podsumowała miniony rok. Odprawa roczna odbyła się z udziałem Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz zaproszonych gości.

W dniu 13 stycznia w sejneńskiej komendzie odbyła się odprawa służbowa, w czasie której podsumowano ubiegły rok pracy. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Szefowie sejneńskiej policji, zaproszeni gości oraz policjanci i pracownicy cywilni. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Artur Andruczyk przedstawił zebranym wyniki jakie osiągnęli podlegli mu policjanci. Podsumowując miniony rok pracy wskazał on również przedsięwzięcia do realizacji w bieżącym roku. Następnie zabrali głos zaproszeni goście, którzy ocenili pozytywnie pracę mundurowych.