Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 18.02.2011


Prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami będą tematem wiodącym w trakcie obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

W dniach od 21 do 26 lutego instytucje pomocowe organizować będą punkty informacyjne, gdzie porad udzielać będą specjaliści: prawnicy, adwokaci, kuratorzy, funkcjonariusze Policji.

Sejneńska Policja również włącza się w akcję informacyjną.  Przez cały tydzień w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji dyżurować będzie funkcjonariusz do którego mogą zgłaszać się osoby, którym udzielona zostanie pomoc. Mieszkańcy naszego powiatu będą mogli również skorzystać z porad, których udzielać będą dzielnicowi w pomieszczeniach urzędów gmin. Dyżury pełnione będą według następującego harmonogramu:

  • 22 i 24 lutego w godz. 10.00 - 13.00 - asp. szt. Janusz Wróblewski Urząd Gminy w Sejanch,
  • 23 lutego w godz. 11.00 - 14.00 - asp. Waldemar Gudajtis Urząd Gminy w Gibach,
  • 23 lutego w godz. 10.00 - 13.00 - mł. asp. Sławomir Łabacz Urząd Gminy w Krasnopolu,
  • 24 lutego w godz. 10.00 - 13.00 - asp. szt. Jerzy Stankiewicz Urząd Gminy w Puńsku.