Obowiązki właścicieli psów - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Obowiązki właścicieli psów

Data publikacji 16.05.2011

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w  SEJNACH

INFORMUJE

 

W związku ze stwierdzonymi przypadkami występowania drastycznych zdarzeń  z udziałem psów na terenie kraju informujemy, że główną przyczyną ich powstawania jest brak odpowiednio sprawowanej opieki nad psami ze strony ich właścicieli tj. nie zakładanie kagańca, pozostawianie go bez nadzoru bądź porzucanie.       

          Mając świadomość występowania zjawiska zagrożenia ze strony psów przypominamy, że każdy właściciel psa jest zobowiązany do zachowania zwykłych środków ostrożności przy jego trzymaniu, co oznacza, że pies nie może biegać luzem poza obrębem ogrodzonej posesji. Powyższe stanowi wykroczenie określone w art. 77 Kodeksu Wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości  od 50zł do 250zł.

            Ponadto zgodnie z art. 56, ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 625)  posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psa przeciwko wściekliźnie w terminie  30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia. Szczepienie musi być powtarzane corocznie. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez urzędowego lekarza weterynarii. Zgodnie z art. 85 ust. 1a w/w Ustawy niedopełnienie powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 500zł.

            Monitorując stopień zagrożenia ze strony psów zauważono fakt, iż na terenie powiatu sejneńskiego występuje pewien procent psów bezpańskich. W celu umożliwienia skutecznego odłowu oraz zapewnienia im właściwej opieki informujemy, że odpowiedzialnym podmiotem za odłów zwierząt na terenie poszczególnych gmin są właściwe miejscowo Urzędy Gmin natomiast na terenie miasta Urząd Miasta w Sejnach.

 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Sejnach

2011 rok