Spotkanie służb realizujących procedurę Niebieskiej Karty - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Spotkanie służb realizujących procedurę Niebieskiej Karty

Data publikacji 23.02.2012

Postępowanie policjantów w przypadku przemocy domowej oraz sposób pracy lokalnych zespołów interdyscyplinarnych to zagadnienia poruszane w trakcie spotkania jakie zorganizowano w siedzibie sejneńskiej Policji.

Dzisiaj sejneńscy policjanci i członkowie lokalnych zespołów interdyscyplinarnych spotkali się, aby omówić kwestie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkanie poprowadzone zostało przez asystenta do spraw patologii społecznych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Zmiana przepisów związanych z przemocą domową nałożyła nowe obowiązki i zadania do realizacji. W każdej gminie powstały zespoły interdyscyplinarne. To do nich należy integrowanie i koordynowanie czynności wszystkich służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Omówiono sposób działania grup roboczych, zadania ich członków oraz sposób wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi procedurę Niebieskiej Karty.