Pościg transgraniczny - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Pościg transgraniczny

Data publikacji 14.09.2012

Postrzelenie policjanta w Polsce i napad z użyciem broni palnej po stronie litewskiej. W obu przypadkach sprawcy uciekają przez granicę. Zdarzenia te to praktyczny element ćwiczeń przeprowadzonych w dniach 12 – 14 września na terenie działania sejneńskiej i łoździejskiej Policji pod kryptonimem "Antek 2012".   

Dzisiaj zakończyły się trzydniowe ćwiczenia z zakresu prowadzenia pościgu transgranicznego. Jest to kolejna edycja szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Wzmacnianie policyjnej transgranicznej współpracy Litwy, Łotwy i Polski”. Ćwiczenia zostały poprzedzone zajęciami teoretycznymi w trakcie których zapoznano się z międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi pościgu transgranicznego. W ciągu kolejnych dwóch dni funkcjonariusze polskiej i litewskiej Policji w sposób praktyczny sprawdzali zastosowanie art. 41 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen. Produktem końcowym projektu będzie podręcznik transgraniczny, który posłuży do sprawnego i płynnego przekazywania informacji a także szybkiej reakcji w przypadku konieczności prowadzenia pościgu transgranicznego.