Odpowiedzialność prawna nieletnich - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Data publikacji 15.11.2012

Odpowiedzialność karna za czyny zabronione i przejawy demoralizacji była tematem wiodącym spotkań jakie odbyły się w sejneńskich szkołach.

Dzisiaj pracownicy sejneńskiej Policji wspólnie z Dyrekcją trzech sejneńskich szkół zorganizowali spotkania z uczniami. W spotkaniach wziął udział przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku asp. Robert Ćwikowski, który rozmawiał z uczestnikami na temat odpowiedzialności karnej za czyny zabronione i przejawy demoralizacji. W ciekawy i przystępny sposób omówił zachowania niezgodne z prawem, czyny zabronione za które można ponieść odpowiedzialność karną oraz jakie środki wychowawcze stosuje sąd rodzinny.