Sejneńscy policjanci podsumowali miniony rok - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Sejneńscy policjanci podsumowali miniony rok

Data publikacji 01.02.2013

Sejneńska policja podsumowała miniony rok. Odprawa roczna odbyła się z udziałem Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz zaproszonych gości.

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach odbyła się odprawa służbowa. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, szefowie sejneńskiej policji, zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy cywilni. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Artur Andruczyk przedstawił zebranym wyniki jakie osiągnęli podlegli mu policjanci. Podsumowując miniony rok pracy wskazał on również kierunki pracy na 2013 rok. Starosta Powiatu Sejneńskiego na ręce Komendanta złożył podziękowania za przygotowanie i udział w realizacji wspólne projektu pod nazwą „Czuję się bezpiecznie w mojej szkole”. Natomiast Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących podziękował za dotychczasową współpracę, a szczególnie dzielnicowemu za pomoc w pracy wychowawczej i przeprowadzane pogadanki z uczniami.