Zryw wolnych serc w Sejnach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Zryw wolnych serc w Sejnach

Data publikacji 24.06.2013

W sobotę odbyła się I Ogólnopolska Noc Profilaktyki. Podobnie jak w całym kraju również w Sejnach policjanci włączyli się w ten ogólnopolski "Zryw Wolnych Serc"

W Sejnach „Ogólnopolska Noc profilaktyki” zainicjowana przez Komendę Główną Policji zainaugurowana została odczytaniem przez Starostę Sejneńskiego skierowanej do wszystkich pokoleń, grup zawodowych i społecznych odezwy społeczności PaT zapraszającej do wzmożenia twórczej profilaktyki. Następnie wszyscy uczestnicy wykonali gest jednoczący cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia, by dzieci, młodzież i dorośli byli razem w tak ważnej sprawie. Przez 60 sekund wybijany był rytm serca. I Ogólnopolska Noc Profilaktyki jest inicjatywą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji i Komendy Głównej Policji.