Druga debata społeczna w Sejnach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Druga debata społeczna w Sejnach

Data publikacji 25.09.2013

Wczoraj po raz kolejny w sali Urzędu Miasta w Sejnach odbyła się debata społeczna. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez sejneńską Policję przy współudziale lokalnego samorządu.

W spotkaniu zorganizowanym przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji sejneńskiej Policji udział wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu oraz instytucji działających na terenie miasta. Tematem wiodącym debaty był stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonach o największym zagrożeniu wybrykami chuligańskimi, wykroczeniami związanymi ze spożywaniem alkoholu oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W pierwszej części debaty Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach mł. insp. Sylwester Symonowicz przedstawił sposób realizacji wniosków wynikłych w trakcie pierwszej debaty. Następnie rozpoczęła się dyskusja, gdzie głos zabierali uczestnicy debaty. Poruszono problem niszczenia mienia na terenach ogródków działkowych oraz stadionu miejskiego. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym rozważano możliwość umieszczenia spowalniaczy ruchu w rejonie szkół na ulicy Mickiewicza i Wojska Polskiego. Kolejnym punktem debaty było spotkanie z mieszkańcami budynków przy ul. Zawadzkiego, gdzie dochodzi do częstych zakłóceń ładu i porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol. Na zakończenie debaty uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankiety związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania. Wyniki ankiety wykorzystane zostaną w działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.