Obowiązki właścicieli posesji w okresie zimowym - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Obowiązki właścicieli posesji w okresie zimowym

Data publikacji 05.12.2013

Okres zimy to czas białego szaleństwa, jest to również okres w którym występują liczne utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu. Zalegający na chodniku śnieg czy też lód utrudnia przejście przechodniom i stwarza niebezpieczeństwo poślizgnięcia i złamania nogi. W takiej sytuacji konieczne jest regularne odśnieżanie i usuwanie zlodowaciałej warstwy.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że właściciele posesji powinni dbać o porządek na terenie swoich nieruchomości. Obowiązek ten wykracza poza teren ich posesji w przypadku, gdy graniczy z nią chodnik. Dotyczy to wszystkich budynków bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Czysto i bezpiecznie powinno być przed domami jednorodzinnymi, szkołami, sklepami, punktami usługowymi itp.

Jeśli jesteś właścicielem masz obowiązek:
• usuwać z chodników przed swoim domem wszelkie zanieczyszczenia, a także błoto, śnieg i lód,
• śnieg możesz zgarniać na krawędź chodnika od strony jezdni, tak aby nie przeszkadzał chodzącym po nim ludziom, nie wolno jednak zgarniać śniegu na jezdnię, wywozem śniegu powinien zająć się zarządca drogi,
• oblodzone chodniki powinieneś posypać solą i piaskiem, zapobiegnie to poślizgnięciu się podczas chodzenia,
• zbijać zwisające z dachu sople lodu tak, aby nie stanowiły zagrożenia.

 Zsunięty śnieg należy składować w taki sposób, by jego zwały nie były przeszkodą komunikacyjną zarówno dla pieszych, jak i samochodów. Zatem zabronione jest odrzucanie go na ulicę, zostawienie hałdy śniegu na chodniku przy bramie, furtce czy płocie.

Konsekwencje prawne gdy nie odśnieżymy chodnika
Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń osoba, która nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości, podlega karze grzywny do 1,5 tys. zł albo karze nagany. Należy także pamiętać o tym, że w przypadku gdy ktoś złamie nogę czy rękę, bo pośliznął się na naszym nieodśnieżonym chodniku, oprócz odszkodowania może żądać zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa. Zgodnie z kodeksem cywilnym – swoich praw można dochodzić na drodze sądowej.