Sejneńscy policjanci podsumowali miniony rok pracy - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Sejneńscy policjanci podsumowali miniony rok pracy

Data publikacji 23.01.2014

Sejneńska policja podsumowała miniony rok. Odprawa roczna odbyła się z udziałem Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz zaproszonych gości.
Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach odbyła się odprawa służbowa. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, szefowie sejneńskiej policji, zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy cywilni. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Artur Andruczyk przedstawił zebranym na odprawie wyniki jakie osiągnęli podlegli mu policjanci. Podsumowując miniony rok pracy wskazał on również kierunki pracy na 2014 rok. Przedstawiciele lokalnych samorządów podziękowali za dotychczasową współpracę. W dalszej części odprawy Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji omówił wyniki pracy podlaskiej Policji w 2013 roku z uwzględnieniem tutejszej jednostki.