„Bezpieczne ferie w Sejnach” - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

„Bezpieczne ferie w Sejnach”

Data publikacji 06.02.2014

W ramach ferii sejneńscy policjanci  wraz z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach sprawdzali  punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych realizując przy tym ogólnopolską kampanię edukacyjną „Pozory mylą – dowód nie”, której celem jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej. 

W czasie wizytacji punktów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe informowano sprzedawców o zakazie ich sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia, konsekwencjach prawnych łamania zakazu oraz możliwości jaką daje sprzedawcom „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” dot. narzędzi skutecznej kontroli prób zakupu alkoholu przez niepełnoletnich, która jednoznacznie stwierdza, że w przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Przedstawiciele wizytowanych punktów sprzedaży zostali wyposażeni w materiały profilaktyczne, które trafią do poszczególnych sklepów na terenie miasta Sejny.