Debata społeczna w Sejnach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Debata społeczna w Sejnach

Data publikacji 22.05.2014

Dzisiaj w Auli im. Jana Pawła II w Sejnach odbyła się debata społeczna pod nazwą „Razem dbamy o bezpieczeństwo” zorganizowana przez sejneńską Policję.
 Kolejny raz sejneńska Policja zorganizowała debatę społeczną z mieszkańcami. Do spotkania zaproszeni zostali właściciele działek. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach powitał uczestników i przedstawił koncepcje i cele organizacji tego przedsięwzięcia. Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji, który przytoczył dane statystyczne dotyczące czynów zaistniałych na terenie ogródków działkowych oraz wskazał na zagrożenia tam występujące. W kolejnej części do dyskusji zaproszeni zostali zebrani na sali działkowcy. Mundurowi zachęcali do współpracy, do informowania o niepokojących sytuacjach. Udzielono porad w jaki sposób zminimalizować ryzyko stania się pokrzywdzonym w wyniku działania złodziei czy też wandali. Działkowcy przedstawili swoje oczekiwania w stosunku do policjantów. Zwrócili również uwagę na kwestie bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. Wszystkie uwagi, które padły w trakcie debaty oraz zostały wpisane w ankiety wypełniane przez uczestników, będą wykorzystane w dalszych działaniach policyjnych.