Centralne Obchody Święta Policji - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Centralne Obchody Święta Policji

Data publikacji 29.07.2014

Szef Policji podkreślił, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb i wartości w życiu każdego człowieka. - Realizowanie tych potrzeb - służba ludziom - jest naszą misją. Święto Policji jest więc szczególną okazją, żeby z nieskrywaną satysfakcją podkreślić, iż nasze działania prewencyjne, dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, są wysoko oceniane przez społeczeństwo. Dziś prawie 90 procent czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania – zaznaczył gen. insp. Marek Działoszyński. Komendant główny dodał też: -  Cieszymy się jednym z najwyższych, wśród instytucji publicznych, poziomem zaufania. Ten rekordowo wysoki wynik poczucia bezpieczeństwa, najlepszy od 1987 roku, ma ścisły związek ze spadkiem przestępczości i wzrostem naszej skuteczności. Tych wyników, to trzeba wyraźnie podkreślić, nie byłoby bez codziennej, ciężkiej pracy policjantów i pracowników Policji. Dziękuję Wam za to – Koleżanki i Koledzy. Kończąc swoje wystąpienie, gen. insp. Marek Działoszyński powiedział: - Po raz kolejny chcę z dumą podkreślić, że jestem zaszczycony, iż mogę stać na czele tej formacji, której funkcjonariusze wiedzą, że bycie policjantem to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja – misja służenia innym. Po wystąpieniu Komendanta Głównego Policji odbyło się ślubowanie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Następnie laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł”, wręczono wyróżnienia. Jak co roku kapituła konkursu, na postawie zgłoszeń nadesłanych m.in. przez osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie, wybrała pięciu policjantów, którzy w szczególny sposób angaż­­­­ują się w pomoc mieszkańcom swoich regionów. Uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zakończyły się złożeniem wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza, przemarszem pododdziałów policyjnych, złożeniem meldunku i spotkaniem premiera z policjantami. Więcej materiałów na stronie KGP: "http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/101464,Centralne-Obchody-Swieta-Policji.