Obowiązkowe elementy odblaskowe - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Obowiązkowe elementy odblaskowe

Data publikacji 26.08.2014

Z dniem 31 sierpnia 2014r. zmienią się przepisy dotyczące pieszych poruszających się po drogach poza terenem zabudowanych po zmierzchu. Bez względu na wiek, każdy uczestnik ruchu drogowego będzie obowiązany posiadać elementy odblaskowe.
Pieszy, niezależnie od wieku, poruszający się od zmierzchu do świtu poza obszarem zabudowanym powinien być wyposażony w elementy odblaskowe, które powinny być umieszczone w sposób widoczny dla kierujących. Pozwoli to kierowcy dostrzec pieszego z większej odległości w różnych warunkach pogodowych. Powyższy obowiązek wynika z art. 11 ust 4a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 2013roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2013poz.991):
4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Wychodząc naprzeciw potrzebie edukacji niechronionych uczestników ruchu drogowego sejneńscy policjanci prowadzili działania profilaktyczne. Przypominali pieszym o obowiązku stosowania się do nowych przepisów oraz wręczali elementy odblaskowe i ulotki. Skuteczna edukacja społeczeństwa wpłynie na zminimalizowanie ofiar na drogach, a tym samym na poprawę jakości życia w zakresie bezpieczeństwa na drogach.