Zakres kompetencji dzielnicowego - Dzielnicowi - KPP Sejny

Dzielnicowi

Zakres kompetencji dzielnicowego

Data publikacji 25.02.2009

Dzielnicowy to funkcjonariusz, który realizuje zadania w obrębie przydzielonego mu rejonu służbowego.

 

  Miasto Sejny I   Miasto Sejny II   Gmina Sejny   Gmina Puńsk   Gmina Krasnopol   Gmina Giby

 

Do zadań dzielnicowego należy w szczególności:

 • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej,

 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,

 • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowi powiatu sejneńskiego:

 

MIASTO SEJNY


 

sierż. Justyna Świacka

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 320

E-mail: dzielnicowy.sejny1@bk.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zaśmiecanie na terenie parkingu przy Synagodze w Sejnach przy ul. Piłsudskiego 41 codziennie w godzinach wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

 zgłoszenia od mieszkańców oraz naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie spotkania z Burmistrzem Miasta Sejny oraz pracownikami Ośrodka "Pogranicze" w Sejnach, rozmowy z pracownikami obiektów handlowych znajdujących się przy ul. Piłsudskiego i Słowackiego, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami służb zewnętrznych,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miasta Sejny – w trakcie kontaktów z mieszkańcami poruszać temat powyższego zagrożenia, informowanie Policji o każdorazowym stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia,
 • Pracownicy Ośrodka "Pogranicze" Sejny - informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny w miejscu zagrożonym,
 • Pracownicy obiektów handlowych przy ul. Piłsudskiego i Słowackiego - informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny w miejscu zagrożonym,
 • okoliczni mieszkańcy –informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny w miejscu zagrożonym,

ul. 1 Maja, ul. 11 Listopadaul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Cisowaul. Dębowa, ul. Emilii Plater, ul. Głowackiegoul. Grodzkaul. Jerzego Grodzińskiego, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Klonowa, ul. Konarskiego (nr parzyste), ul. Krzywa, ul. Lipowa, ul. Jodłowa (od nr 1 nr 33), ul. Marii Konopnickiejul. Młynarska, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Parkowaul. Powstańców Sejneńskichul. Przyrzeczna, ul Strażacka, ul. Topolowaul. Władysława Broniewskiego, ul. Wojska Polskiego (od nr 1 do nr 7), ul. Zawadzkiego (nr nieparz.),

 

MIASTO SEJNY


                                                               

                       

asp. Marcin Stankiewicz                          

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 318

E-mail: dzielnicowy.sejny2@bk.policja.gov.pl

                               

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zaśmiecanie na terenie parkingu Sanepidu w Sejnach przy ul. Rittlera 2, w godzinach wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

spotkanie z pracownikami SANEPID-u i ZOZ w Sejnach oraz pracownikami leśniczówki i właścicielami gazowni, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pracownicy SANEPID-u – bieżące informowanie o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym,
 • Pracownicy przychodni ZOZ w Sejnach przy ul. Rittlera – bieżące informowanie o wszelkich naruszeniach porządku prawnego, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców,
 • Pracownicy lesniczówki – bieżące informowanie o wszelkich naruszeniach porządku prawnego, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców,
 • Przedstawiciele gazowni - wymiana informacji w zakresie monitorowania miejsca zagrożonego,
 • Pracownicy PGK w Sejnach - informowanie o naruszeniach porządku prawnego, uprzątnięcie terenu.

ul. Adama Mickiewiczaul. Doktora Edwarda Rittlera, ul. Elektryczna, ul. Jeziorna, ul. Jodłowa (pow. nr 33), ul. Kasztanowa, ul. Konarskiego (nieparzyste 1 - 27), ul. Leśna, ul. Łączna, ul. Łąkowa, ul. Niecała, ul. Plac Świętej Agaty, ul. Pogodna, ul. Projektowana, ul. Szkolna, ul. Targowa, ul. Wierzbowa, ul. Wileńska, ul. Wojska Polskiego (pow. nr 7 - 21 i 42 - 62), ul. Zawadzkiego (nr parz.), ul. Żwirki i Wigury.

 

GMINA SEJNY


      

sierż. szt. Paweł Kaufman

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 315

E-mail: dzielnicowy.sejny3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w miejscowości Ogrodniki w rejonie zatoki asfaltowej przy skrzyżowaniu drogi krajowej K-16 z drogą gminą 102235B do miejscowości Żegary, całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie spotkania z Wójtem Gminy Sejny, przeprowadzenie spotkania z sołtysem oraz mieszkańcami miejscowości Ogrodniki, wspólne działania z GKRPA w Sejnach, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, przeprowadzenie wspólnych działań z dzielnicowym sąsiadującego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Sejny - w trakcie kontaktów z mieszkańcami poruszać temat powyższego zagrożenia, informowanie Policji o każdorazowym stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia,
 • GKRPA w Sejnach - wspólne kontrole miejsca objętego planem,
 • okoliczni mieszkańcy - bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających  porządek prawny w miejscu zagrożonym,
 • Dzielnicowy sąsiedniego rejonu - wspólna kontrola miejsca zagrożonego.

wieś Babańce, wieś Berżałowce, wieś Lasanka, wieś Berżniki, wieś Łumbie, wieś Folwark Berżniki, wieś Markiszki, wieś Bosse, wieś Marynowo, wieś Bubele, wieś Nowosady, wieś Burbiszki, wieś Ogrodniki, Burbiszki,

wieś Olszanka, wieś Degucie,  wieś Poćkuny, wieś Dubowo, wieś Podlaski, wieś Dusznica, wieś Posejanka, wieś Dworczysko, wieś Posejny, wieś Gawiniańce, wieś Półkoty, wieś Grudziewszczyzna, wieś Rachelany,

wieś Gryszkańce, wieś Radziucie, wieś Hołny Mejera, wieś Radziuszki, wieś Hołny Wolmera, wieś Rynkojeziory, wieś Jenorajście, wieś Sumowo, Jenorajście, wieś Sztabinki, wieś Jodeliszki, Sztabinki, wieś Kielczany,

wieś Świackie, wieś Klejwy, wieś Wigrańce, Klejwy, wieś Zaleskie, wieś Kolonia Sejny, wieś Zaruby, wieś Konstantynówka, wieś Żegary, wieś Krasnogruda, wieś Krasnowo, wieś Krejwińce.

 

GMINA GIBY


      

asp. Paweł Sobol

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 316

E-mail: dzielnicowy.sejny4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

gzaśmiecanie zatoki asfaltowej w miejscowości Wierśnie, gm. Giby przy drodze krajowej nr 16, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

informacje zgłaszane za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

spotkania z Wójtem Gminy Giby i zarządcą terenu, spotkania z okolicznymi mieszkańcami, wspólne działania ze Strażą Leśną i dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmozone kontrole miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Starostwo Powiatowe - wypracowanie planu naprawczego mającego na celu trwałe wyeliminowanie zagrożenia,
 • Straż Leśna - wspólne kontrole miejsca objętego planem priorytetowym, współpraca w zakresie wykorzystania urządzeń rejestrujących obraz,
 • Urząd Gminy Giby - organizowanie spotkań z lokalną społecznością i informowanie o podejmowanych działaniach w miejscu zagrożonym,
 • okoliczni mieszkańcy - niezwłoczne informowanie Policji o stwierdzonych przypadkach łamania prawa w miejscu zagrożonym,
 • Dzielnicowy sąsiedniego rejonu - wspólne kontrole miejsca zagrożonego.

wieś Aleksiejówka, wieś Białogóry, wieś Białowierśnie, wieś Białorzeczka , wieś Budwieć, wieś Daniłowce, wieś Dworczysko, wieś Frącki, wieś Głęboki Bród, wieś Giby I/Giby II, wieś Iwanówka,

wieś Karolin, wieś Konstatynówka, wieś Krasne, wieś Kukle, wieś Okółek, wieś Pogorzelec, wieś Pomorze, wieś Posejnele, wieś Sarnetki, wieś Studziany Las, wieś Stanowisko, wieś Tartaczysko,

wieś Wierśnie, wieś Wysoki Most, wieś Zelwa, wieś Dziemianówka, wieś Gulbin, wieś Gibasówka.

 

GMINA PUŃSK


 

mł. asp. Sławomir Krajewski

Tel. 87 564 18 17

Tel. kom. 885 997 319

E-mail: dzielnicowy.punsk1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem  w rejonie sklepu "Grudelis" w miejscowości Puńsk przy ul. Mickiewicza 76, w godzinach wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

wzmożona kontrola rejonu sklepu wspólnie z policjantami PP Puńsk, przeprowadzenie kontroli lokalu wspólnie  z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puńsku, przeprowadzenie spotkania z właścicielami sklepu oraz sołtysem wsi Puńsk

 Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Puńsku - rozpowszechnienie informacji na temat miejsca zagrożonego,
 • GKRPA w Puńsku kontrola sklepu pod kątem prawidłowego oznakowania dotyczącego szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie sprzedaży,
 • sołtys miejscowości Puńsk - nagłośnienie i informowanie mieszkańców o zamierzeniach,
 • właściciel sklepu "Grudelis" - przeprowadzenie rozmów w zakresiepowiadamiania Policji o osobach naruszających porzadek prawny.

Osada Boksze, Osada Puńsk, wieś Boksze Stare, wieś Puńsk, wieś Buda Zawidugierska, wieś Rejsztokiemie, wieś Buraki, wieś Sankury, wieś Dziedziule, wieś Sejwy, wieś Giłujsze, wieś Skarkiszki, wieś Kalinowo, wieś Smolany, wieś Kompocie, wieś Szlinokiemie, wieś Krejwiany, wieś Szołtany, wieś Nowiniki, wieś Tauroszyszki, wieś Ogórki, wieś Trakiszki, wieś Oszkinie, wieś Trompole, wieś Pełele, wieś Widugiery, wieś Poluńce, wieś Wiłkopedzie, wieś Przystawańce, wieś Wojciuliszki, wieś Wojtokiemie, wieś Wołyńce, wieś Żwikiele.

 

GMINA KRASNOPOL


  

 

st. asp. Tomasz Skupski

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 317

E-mail: dzielnicowy.sejny5@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zakłócanie spokoju i porządku publicznego, gromadzenie się młodzieży, zaśmiecanie oraz zagrożenie dewastacją mienia w rejonie starej szkoły w miejscowości Krasnopol.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały od mieszkańców, zgłoszenia odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

wzmożona kontrola miejsca, spotkanie z administratorem terenu, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkanie z Wójtem Gminy Krasnopol i dyrekcją szkoły, spotkania z okolicznymi mieszkańcami, 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Krasnopolu – wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie uniemożliwiającym wyrzucanie śmieci, instalacja monitoringu,
 • Wójt Gminy Krasnopol- informowanie o zagrożeniach i popełnianych przestępstwach i wykroczeniach,
 • Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół w Krasnopolu - kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją
 • okoliczni mieszkańcy – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń.

wieś Aleksandrowo, wieś Buda Ruska, wieś Michnowce, wieś Boksze Nowe, wieś Mikołajewo, wieś Czarna Buchta, wieś Murowany Most, wieś Czerwony Krzyż, wieś Orlinek, wieś Głuszyn, wieś Pawłówka, wieś Gremzdy Polskie, wieś Piotrowa Dąbrowa, wieś Jegliniec, wieś Remieńkiń, wieś Gremzdel, wieś Rosochaty Róg, wieś Jeglówek, wieś Romanowce, wieś Jeziorki, wieś Rudawka, wieś Krasne, wieś Ryżówka, osada Krasnopol, wieś Skustele, wieś Krasnopol I, wieś Smolany Dąb, wieś Krasnopol II, wieś Stabieńszczyzna, wieś Królówek, wieś Wysoka Góra, wieś Krucieniszki, wieś Żłobin, wieś Linówek, wieś Żubronajcie, wieś Łopuchowo, wieś Żubrówka Stara, wieś Maćkowa Ruda, wieś Żubrówka Nowa.

 

 

 

*Automatyczne wyszukiwanie miejscowości po wciśnięciu [Ctrl]+[f]