Zakres kompetencji dzielnicowego - Dzielnicowi - KPP Sejny

Dzielnicowi

Zakres kompetencji dzielnicowego

Data publikacji 25.02.2009

Dzielnicowy to funkcjonariusz, który realizuje zadania w obrębie przydzielonego mu rejonu służbowego.

 

  Miasto Sejny I   Miasto Sejny II   Gmina Sejny   Gmina Puńsk   Gmina Krasnopol   Gmina Giby

 

Do zadań dzielnicowego należy w szczególności:

 • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej,

 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,

 • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowi powiatu sejneńskiego:

 

MIASTO SEJNY


 

mł. asp. Paweł Andrulewicz

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 320

E-mail: dzielnicowy.sejny1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zaśmiecanie, zanieczyszczanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu oraz demoralizacja nieletnich w rejonie ciągu budynków gospodarczych usytuowanych w Sejnach przy ul. Piłsudskiego, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

 mieszkańcy osiedli przy ul Piłsudskiego oraz rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego  

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, spotkania z mieszkańcami osiedli przy ul. Piłsudskiego,  działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu  oraz funkcjonariuszami służb zewnętrznych, spotkania z zarządem PGK Sejny, właścicielami lub też użytkownikami budynków gospodarczych,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • PGK Sejny – kontrola miejsca zagrożonego, wspólne działania z Policją, informowanie Policji   o każdorazowym stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia,
 • właściciele i użytkownicy budynków gospodarczych – prawidłowe oznaczenie użytkowanych przez siebie budynków z umieszczeniem widocznych numerów ewidencyjnych, wykorzystywanie przedmiotowych budynków zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.

ul. 1 Maja, ul. 11 Listopadaul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Cisowaul. Dębowa, ul. Emilii Plater, ul. Głowackiegoul. Grodzkaul. Jerzego Grodzińskiego, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Klonowa, ul. Konarskiego (nr parzyste), ul. Krzywa, ul. Lipowa, ul. Jodłowa (od nr 1 nr 33), ul. Marii Konopnickiejul. Młynarska, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Parkowaul. Powstańców Sejneńskichul. Przyrzeczna, ul Strażacka, ul. Topolowaul. Władysława Broniewskiego, ul. Wojska Polskiego (od nr 1 do nr 7), ul. Zawadzkiego (nr nieparz.),

 

MIASTO SEJNY


                                                               

                       

asp. Marcin Stankiewicz                          

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 318

E-mail: dzielnicowy.sejny2@bk.policja.gov.pl

                               

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zaśmiecanie, zniszczenie mienia ,dewastacja mienia, kradzieże mienia, wywożenie nieczystości na terenie ogródków działkowych „ Ostrów” w Sejnach przy ul. Łąkowej w godzinach wieczorowo-nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów od właścicieli ogródków działkowych, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

spotkania z zarządem działkowców i działkowcami w trakcie obchodu pieszego rejonu, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami służb zewnętrznych, przeprowadzenie spotkania z pracownikami PGK na temat sytuacji dot. zaśmiecania rejonu działek, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego pod kątem ujawnienia osób bezdomnych mogących dokonywać włamań do domków działkowych

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • PGK Sejny – kontrola miejsca zagrożonego, wspólne działania, informowanie Policji o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 • Zarządca ogródków działkowych – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, dewastacji, zniszczenia, kradzieży mienia,
 • MOPS Sejny – wspólny obchód rejonu działek pod kątem ujawnienia osób tam przebywających, uzależnionych od alkoholu lub innych używek, bezdomnych.

 

ul. Adama Mickiewiczaul. Doktora Edwarda Rittlera, ul. Elektryczna, ul. Jeziorna, ul. Jodłowa (pow. nr 33), ul. Kasztanowa, ul. Konarskiego (nieparzyste 1 - 27), ul. Leśna, ul. Łączna, ul. Łąkowa, ul. Niecała, ul. Plac Świętej Agaty, ul. Pogodna, ul. Projektowana, ul. Szkolna, ul. Targowa, ul. Wierzbowa, ul. Wileńska, ul. Wojska Polskiego (pow. nr 7 - 21 i 42 - 62), ul. Zawadzkiego (nr parz.), ul. Żwirki i Wigury.

 

GMINA SEJNY


       

asp. Marcin Mazalewski

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 315

E-mail: dzielnicowy.sejny3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz zaśmiecanie w rejonie budynku po byłej zlewni mleka w m. Łumbie, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały od mieszkańców, zgłoszenia odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

ustalenie właściciela budynku i przeprowadzenie z nim rozmowy na temat konieczności zabezpieczenia budynku, przeprowadzenie spotkania z Wójtem Gminy Sejny, przeprowadzenie spotkania z sołtysem oraz mieszkańcami m. Łumbie, wspólne działania z GKRPA w Sejnach, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, przeprowadzenie wspólnych działań z dzielnicowymi sąsiadujących rejonów, poinformowanie nadzoru budowlanego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Sejny-w trakcie kontaktów ze społecznością lokalną  poruszać temat powyższego zagrożenia i uczulać mieszkańców by w razie jego występowania informować o tym odpowiednie służby,
 • GKRPA w Sejnach - wspólna kontrola miejsca obgiętego planem priorytetowym,
 • okoliczni mieszkańcy- bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny w miejscu zagrożonym,
 • administrator budynku - przeprowadzenie rozmowy o konieczności prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia budynku,
 • Powiatowy Nadzór Budowlany przy Starostwie w Sejnach - w razie nie zabezpieczenia budynku przez właściciela,  poinformowanie  Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Sejnach, celem wydania decyzji administracyjnej.

wieś Babańce, wieś Berżałowce, wieś Lasanka, wieś Berżniki, wieś Łumbie, wieś Folwark Berżniki, wieś Markiszki, wieś Bosse, wieś Marynowo, wieś Bubele, wieś Nowosady, wieś Burbiszki, wieś Ogrodniki, Burbiszki,

wieś Olszanka, wieś Degucie,  wieś Poćkuny, wieś Dubowo, wieś Podlaski, wieś Dusznica, wieś Posejanka, wieś Dworczysko, wieś Posejny, wieś Gawiniańce, wieś Półkoty, wieś Grudziewszczyzna, wieś Rachelany,

wieś Gryszkańce, wieś Radziucie, wieś Hołny Mejera, wieś Radziuszki, wieś Hołny Wolmera, wieś Rynkojeziory, wieś Jenorajście, wieś Sumowo, Jenorajście, wieś Sztabinki, wieś Jodeliszki, Sztabinki, wieś Kielczany,

wieś Świackie, wieś Klejwy, wieś Wigrańce, Klejwy, wieś Zaleskie, wieś Kolonia Sejny, wieś Zaruby, wieś Konstantynówka, wieś Żegary, wieś Krasnogruda, wieś Krasnowo, wieś Krejwińce.

 

GMINA GIBY


      

st. sierż. Kamil Raczkowski

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 316

E-mail: dzielnicowy.sejny4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz zaśmiecanie w rejonie przystanku PKS w miejscowości Zelwa, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

Zwiększenie ilości i częstotliwości sprawdzeń doraźnych, dążyć do ustalenia i ukarania sprawców wykroczeń, wystąpienie do zarządcy terenu o uprzątniecie miejsca, przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami, wspólne działania z dzielnicowym z sąsiedniej gminy.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • zarządca/właściciel terenu w zakresie informowania Policji o naruszeniach porządku prawnego,
 • GKRPA w Gibach w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu,
 • Sołtys wsi i mieszkańcy w zakresie informowania Policji o naruszeniach porządku prawnego.

wieś Aleksiejówka, wieś Białogóry, wieś Białowierśnie, wieś Białorzeczka , wieś Budwieć, wieś Daniłowce, wieś Dworczysko, wieś Frącki, wieś Głęboki Bród, wieś Giby I/Giby II, wieś Iwanówka,

wieś Karolin, wieś Konstatynówka, wieś Krasne, wieś Kukle, wieś Okółek, wieś Pogorzelec, wieś Pomorze, wieś Posejnele, wieś Sarnetki, wieś Studziany Las, wieś Stanowisko, wieś Tartaczysko,

wieś Wierśnie, wieś Wysoki Most, wieś Zelwa, wieś Dziemianówka, wieś Gulbin, wieś Gibasówka.

 

GMINA PUŃSK


 

sierż. szt. Sławomir Krajewski

Tel. 87 564 18 17

Tel. kom. 885 997 319

E-mail: dzielnicowy.punsk1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem  w m. Puńsk ul. Mickiewicza i ul. Puńska rejon  dyskoteki „Karczma”,  w godzinach wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

wzmożona kontrola rejonu dyskoteki „Karczma” wspólnie z policjantami PP Puńsk  w weekendy w godzinach wieczorowo-nocnych, przeprowadzenie kontroli lokalu wspólnie  z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puńsku, nawiązanie stałej współpracy z pracownikami agencji ochrony,

 Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • GKRPA w Puńsku - kontrola dyskoteki „Karczma” pod kątem prawidłowego oznakowania restauracji na temat szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie sprzedaży osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim,
 • właściciel dyskoteki „Karczma” przeprowadzenie rozmowy celem wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych tj. instalacja  monitoringu.

Osada Boksze, Osada Puńsk, wieś Boksze Stare, wieś Puńsk, wieś Buda Zawidugierska, wieś Rejsztokiemie, wieś Buraki, wieś Sankury, wieś Dziedziule, wieś Sejwy, wieś Giłujsze, wieś Skarkiszki, wieś Kalinowo, wieś Smolany, wieś Kompocie, wieś Szlinokiemie, wieś Krejwiany, wieś Szołtany, wieś Nowiniki, wieś Tauroszyszki, wieś Ogórki, wieś Trakiszki, wieś Oszkinie, wieś Trompole, wieś Pełele, wieś Widugiery, wieś Poluńce, wieś Wiłkopedzie, wieś Przystawańce, wieś Wojciuliszki, wieś Wojtokiemie, wieś Wołyńce, wieś Żwikiele.

 

GMINA KRASNOPOL


  

 

st. asp. Tomasz Skupski

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 317

E-mail: dzielnicowy.sejny5@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie, zagrożenie kradzieżami mienia oraz gromadzenie się młodzieży w rejonie plaży gminnej w miejscowości Krasnopol, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródł informacji o zagrożeniu:

sygnały od mieszkańców, zgłoszenia odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

Wzmożona kontrola miejsca, spotkanie z administratorem terenu, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkania z właścicielami domków letniskowych nad jez. Długie,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Krasnopolu – dostarczenie pojemników na odpady w rejonie plaży, ewentualna instalacja monitoringu, przegląd ważności umów,
 • Straż Rybacka- kontrola miejsca, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją,
 • okoliczni mieszkańcy – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania.

wieś Aleksandrowo, wieś Buda Ruska, wieś Michnowce, wieś Boksze Nowe, wieś Mikołajewo, wieś Czarna Buchta, wieś Murowany Most, wieś Czerwony Krzyż, wieś Orlinek, wieś Głuszyn, wieś Pawłówka, wieś Gremzdy Polskie, wieś Piotrowa Dąbrowa, wieś Jegliniec, wieś Remieńkiń, wieś Gremzdel, wieś Rosochaty Róg, wieś Jeglówek, wieś Romanowce, wieś Jeziorki, wieś Rudawka, wieś Krasne, wieś Ryżówka, osada Krasnopol, wieś Skustele, wieś Krasnopol I, wieś Smolany Dąb, wieś Krasnopol II, wieś Stabieńszczyzna, wieś Królówek, wieś Wysoka Góra, wieś Krucieniszki, wieś Żłobin, wieś Linówek, wieś Żubronajcie, wieś Łopuchowo, wieś Żubrówka Stara, wieś Maćkowa Ruda, wieś Żubrówka Nowa.

 

 

 

*Automatyczne wyszukiwanie miejscowości po wciśnięciu [Ctrl]+[f]