Zakres kompetencji dzielnicowego - Dzielnicowi - KPP Sejny

Dzielnicowi

Zakres kompetencji dzielnicowego

Data publikacji 25.02.2009

Dzielnicowy to funkcjonariusz, który realizuje zadania w obrębie przydzielonego mu rejonu służbowego.

 
 
 
  Miasto Sejny I   Miasto Sejny II   Gmina Sejny   Gmina Puńsk   Gmina Krasnopol   Gmina Giby

 

Do zadań dzielnicowego należy w szczególności:

 • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej,

 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,

 • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowi powiatu sejneńskiego:

 

MIASTO SEJNY


 

starszy sierżant Justyna Świacka

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 320

e-mail: dzielnicowy.sejny1@bk.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie budynku gospodarczego mieszczącego się przy ulicy Piłsudskiego 10, codziennie, w godzinach ranno-popołudniowych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

 zgłoszenia od mieszkańców oraz naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Działań, przeprowadzenie spotkania z Burmistrzem Miasta Sejny oraz zarządcą budynku gospodarczego i pracownikami okolicznych sklepów, propagowanie PDP podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin ul. Piłsudskiego, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami służb zewnętrznych,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miasta Sejny – w trakcie spotkań ze społecznością lokalną informować o podjętym przez DL I Planie Działania Priorytetowego,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach (PGK) - informowanie użytkowników pomieszczeń gospodarczych o prawidłowym ich zabezpieczaniu przed wejściem osób postronnych, które dopuszczają się wykroczeń,
 • sklep Motor Serwis Sejny, sklep GAMA – informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny w miejscu zagrożonym,

ul. 1 Maja, ul. 11 Listopada, ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Cisowa, ul. Dębowa, ul. Emilii Plater, ul. Głowackiego, ul. Grodzka, ul. Jerzego Grodzińskiego, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Klonowa, ul. Konarskiego (nr parzyste), ul. Krzywa, ul. Lipowa, ul. Jodłowa (od nr 1 nr 33), ul. Marii Konopnickiej, ul. Młynarska, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Parkowa, ul. Powstańców Sejneńskich, ul. Przyrzeczna, ul Strażacka, ul. Topolowa, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Wojska Polskiego (od nr 1 do nr 7), ul. Zawadzkiego (nr nieparz.),

 

MIASTO SEJNY


                                                                          

 

                                           

 

 

                         

 

aspirant Marcin Stankiewicz                          

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 318

e-mail: dzielnicowy.sejny2@bk.policja.gov.pl                             

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zaśmiecanie w rejonie sklepu monopolowego "Bachus" w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 20, codziennie, w godzinach wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Działań, spotkanie z mieszkańcami bloku numer 20, pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach i pracownikami sklepu "Bachus", propagowanie PDP podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej, właściciel oraz pracownicy sklepu "Bachus"– bieżące informowanie o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców,
 • właściciele okolicznych sklepów – w trakcie spotkań poruszać temat powyższego zagrożenia i uczulać właścicieli sklepów, by w razie występowania zagrożenia informować o tym odpowiednie służby,
 • Zakład Komunalny - wymiana infromacji w zakresie wstępowania w tym miejscu zaśmiecania miejsca publicznego.

ul. Adama Mickiewicza, ul. Doktora Edwarda Rittlera, ul. Elektryczna, ul. Jeziorna, ul. Jodłowa (pow. nr 33), ul. Kasztanowa, ul. Konarskiego (nieparzyste 1 - 27), ul. Leśna, ul. Łączna, ul. Łąkowa, ul. Niecała, ul. Plac Świętej Agaty, ul. Pogodna, ul. Projektowana, ul. Szkolna, ul. Targowa, ul. Wierzbowa, ul. Wileńska, ul. Wojska Polskiego (pow. nr 7 - 21 i 42 - 62), ul. Zawadzkiego (nr parz.), ul. Żwirki i Wigury.

 

GMINA SEJNY


  

    

sierżant sztabowy Paweł Kaufman

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 315

e-mail: dzielnicowy.sejny3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w miejscowości Gawiniańce w rejonie polany przy kompleksie leśnym, godziny popołudniowo-nocne, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały od mieszkańców, a także na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Działań, przeprowadzenie spotkania z Wójtem Gminy Sejny, przeprowadzenie spotkania z sołtysem oraz mieszkańcami miejscowości Gawiniańce, wspólne działania z GKRPA w Sejnach i Nadleśnictwem, propagowanie PDP podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, przeprowadzenie wspólnych działań z dzielnicowym sąsiadującego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Sejny - w trakcie kontaktów z mieszkańcami poruszać temat powyższego zagrożenia i uczulać mieszkańców by w razie jego wystąpienia informować o tym odpowiednie służby,
 • GKRPA w Sejnach - wspólne kontrole miejsca objętego planem,
 • Sołtys - bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających  porządek prawny w miejscu zagrożonym,
 • Nadleśnictwo - wspólna kontrola miejsca objętego planem proiorytetowym, bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających  porządek prawny w miejscu zagrożonym.

wieś Babańce, wieś Berżałowce, wieś Lasanka, wieś Berżniki, wieś Łumbie, wieś Folwark Berżniki, wieś Markiszki, wieś Bosse, wieś Marynowo, wieś Bubele, wieś Nowosady, wieś Burbiszki, wieś Ogrodniki, Burbiszki,wieś Olszanka, wieś Degucie,  wieś Poćkuny, wieś Dubowo, wieś Podlaski, wieś Dusznica, wieś Posejanka, wieś Dworczysko, wieś Posejny, wieś Gawiniańce, wieś Półkoty, wieś Grudziewszczyzna, wieś Rachelany,wieś Gryszkańce, wieś Radziucie, wieś Hołny Mejera, wieś Radziuszki, wieś Hołny Wolmera, wieś Rynkojeziory, wieś Jenorajście, wieś Sumowo, Jenorajście, wieś Sztabinki, wieś Jodeliszki, Sztabinki, wieś Kielczany,wieś Świackie, wieś Klejwy, wieś Wigrańce, Klejwy, wieś Zaleskie, wieś Kolonia Sejny, wieś Zaruby, wieś Konstantynówka, wieś Żegary, wieś Krasnogruda, wieś Krasnowo, wieś Krejwińce.

 

GMINA GIBY


 

aspirant Paweł Sobol

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 316

e-mail: dzielnicowy.sejny4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

prowadzenie pojazdów mechanicznych i innych w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu przez osoby przyjeżdżające do sklepu GS Samopomoc Chłopska w miejscowości Pogorzelec, w godzinach pracy sklepu (poniedziałek-piątek godzina 06:30-16:00, sobota - niedziela godzina 06:30-14:00), we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały okolicznych mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, spotkanie z sołtysem miejscowości Pogorzele, kierownikiem sklepu GS Samopomoc Chłopska i kierownikiem świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu, spotkanie z Wójtem Gminy Giby i zarządcą terenu, propagowanie PDP podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin, wspólne działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Giby - wspieranie rozpowszechnianie działań PDP podczas organizowanych spotkań z lokalną społecznością,
 • Sołtys miejscowości Pogorzelec - rozpowszechnianie działań PDP w trakcie spotkań z mieszkańcami miejscowości Pogorzelec, pomoc w identyfikacji sprawców czynów zabronionych,
 • Kierownik sklepu w Pogorzelcu - niezwłoczne informowanie Policji o stwierdzonych przypadkach łamania prawa w miejscu zagrożonym, pomoc w identyfikacji sprawców czynów zabronionych,
 • Kierownik świetlicy w Pogorzelcu - rozpowszechnianie działań PDP w trakcie spotkań z mieszkańcami miejscowości Pogorzelec.

wieś Aleksiejówka, wieś Białogóry, wieś Białowierśnie, wieś Białorzeczka , wieś Budwieć, wieś Daniłowce, wieś Dworczysko, wieś Frącki, wieś Głęboki Bród, wieś Giby I/Giby II, wieś Iwanówka,wieś Karolin, wieś Konstatynówka, wieś Krasne, wieś Kukle, wieś Okółek, wieś Pogorzelec, wieś Pomorze, wieś Posejnele, wieś Sarnetki, wieś Studziany Las, wieś Stanowisko, wieś Tartaczysko,wieś Wierśnie, wieś Wysoki Most, wieś Zelwa, wieś Dziemianówka, wieś Gulbin, wieś Gibasówka.

 

GMINA PUŃSK


młodszy aspirant Sławomir Krajewski

zastępstwo pełni:

sierżant sztabowy Dariusz Wilk

tel. 47 71 53 132

tel. kom. 885 997 319

e-mail: dzielnicowy.punsk1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie sklepu GS w Widugierach, od poniedziału do soboty w godzinach od 7:00-17:00, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

wzmożona kontrola rejonu sklepu GS w Widugierach wspólnie z policjantami Posterunku Policji w Puńsku, sporządzenie Karty Działań, przeprowadzenie rozmów z obsługą sklepu, pprzeprowadzenie spotkania z prezesem GS Puńsk, sołtysem wsi Widugiery i dyrektorem Szkoły Podstawowej w Widugierach, kontrola sklepu wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puńsku.

 Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Puńsku - pozyskanie zgody na wywieszenie informacji o planie priorytetowym na tablicy ogłoszeń,
 • Prezes GS Puńsk - przeprowadzenie rozmowy celem zgłaszania interwencji wobec osób naruszających porządek publiczny,
 • Sołtys miejscowosci Widugiery - nagłaśnianie i informowane mieszkańców o zamierzeniach planu priorytetowego,
 • GKRPA w Puńsku - kontrola sklepu pod kątem prawidłowego oznakowania na temat szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie sprzedaży osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim,

Osada Boksze, Osada Puńsk, wieś Boksze Stare, wieś Puńsk, wieś Buda Zawidugierska, wieś Rejsztokiemie, wieś Buraki, wieś Sankury, wieś Dziedziule, wieś Sejwy, wieś Giłujsze, wieś Skarkiszki, wieś Kalinowo, wieś Smolany, wieś Kompocie, wieś Szlinokiemie, wieś Krejwiany, wieś Szołtany, wieś Nowiniki, wieś Tauroszyszki, wieś Ogórki, wieś Trakiszki, wieś Oszkinie, wieś Trompole, wieś Pełele, wieś Widugiery, wieś Poluńce, wieś Wiłkopedzie, wieś Przystawańce, wieś Wojciuliszki, wieś Wojtokiemie, wieś Wołyńce, wieś Żwikiele.

 

GMINA KRASNOPOL


sierżant Robert Fejfer

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 317

e-mail: dzielnicowy.sejny5@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu, zaśmiecanie  w miejscowości Maćkowa Ruda w rejonie sklepu GS, w godzinach 06:00-18:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały od mieszkańców, zgłoszenia odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Działań, wzmożona kontrola miejsca, spotkanie z Wójtem Gminy Krasnopol, spotkania z okolicznymi mieszkańcami oraz sołtysem Maćkowej Rudy, spotkanie z pracownikami sklepu GS, działania z  z GKRPA w Krasnopolu i dzielnicowym sąsiedniego rejonu,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Krasnopolu – w trakcie kontaktów ze społecznością lokalną poruszyć temat powyższego zagrożenia i uczulić mieszkańców, by w razie jego wystąpienia informować o tym odpowiednie służby,
 • GKRPA w Krasnopolu - wspólne kontrole miejsca objętego planem,
 • Sołtys - bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny w miejscu zagrożonym,

wieś Aleksandrowo, wieś Buda Ruska, wieś Michnowce, wieś Boksze Nowe, wieś Mikołajewo, wieś Czarna Buchta, wieś Murowany Most, wieś Czerwony Krzyż, wieś Orlinek, wieś Głuszyn, wieś Pawłówka, wieś Gremzdy Polskie, wieś Piotrowa Dąbrowa, wieś Jegliniec, wieś Remieńkiń, wieś Gremzdel, wieś Rosochaty Róg, wieś Jeglówek, wieś Romanowce, wieś Jeziorki, wieś Rudawka, wieś Krasne, wieś Ryżówka, osada Krasnopol, wieś Skustele, wieś Krasnopol I, wieś Smolany Dąb, wieś Krasnopol II, wieś Stabieńszczyzna, wieś Królówek, wieś Wysoka Góra, wieś Krucieniszki, wieś Żłobin, wieś Linówek, wieś Żubronajcie, wieś Łopuchowo, wieś Żubrówka Stara, wieś Maćkowa Ruda, wieś Żubrówka Nowa.

 

 

 

*Automatyczne wyszukiwanie miejscowości po wciśnięciu [Ctrl]+[f]