Zakres kompetencji dzielnicowego - Dzielnicowi - KPP Sejny

Dzielnicowi

Zakres kompetencji dzielnicowego

Data publikacji 25.02.2009

Dzielnicowy to funkcjonariusz, który realizuje zadania w obrębie przydzielonego mu rejonu służbowego.

 

  Miasto Sejny I   Miasto Sejny II   Gmina Sejny   Gmina Puńsk   Gmina Krasnopol   Gmina Giby

 

Do zadań dzielnicowego należy w szczególności:

 • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej,

 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,

 • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowi powiatu sejneńskiego:

 

MIASTO SEJNY


 

sierż. Justyna Świacka

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 320

E-mail: dzielnicowy.sejny1@bk.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zaśmiecanie w rejonie Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1 Maja 17, w godzinach wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

 zgłoszenia od mieszkańców  oraz naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie spotkania z Burmistrzem Miasta Sejny oraz dyrektorem Ośrodka Kultury w Sejnach, rozmowy z pracownikami PDK Sejny - Wodociągi i mieszkańcami ul. 1 Maja, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami służb zewnętrznych,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miasta Sejny – w trakcie kontaktów z mieszkańcami poruszać temat powyższego zagrożenia,  informowanie Policji o każdorazowym stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia,
 • okoliczni mieszkańcy – bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym,
 • Ośrodek Kultury w Sejnach - bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny
 • PDK Sejny - bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny.

ul. 1 Maja, ul. 11 Listopadaul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Cisowaul. Dębowa, ul. Emilii Plater, ul. Głowackiegoul. Grodzkaul. Jerzego Grodzińskiego, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Klonowa, ul. Konarskiego (nr parzyste), ul. Krzywa, ul. Lipowa, ul. Jodłowa (od nr 1 nr 33), ul. Marii Konopnickiejul. Młynarska, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Parkowaul. Powstańców Sejneńskichul. Przyrzeczna, ul Strażacka, ul. Topolowaul. Władysława Broniewskiego, ul. Wojska Polskiego (od nr 1 do nr 7), ul. Zawadzkiego (nr nieparz.),

 

MIASTO SEJNY


                                                               

                       

asp. Marcin Stankiewicz                          

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 318

E-mail: dzielnicowy.sejny2@bk.policja.gov.pl

                               

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zaśmiecanie na terenie placu dominikańskiego w rejonie Bazyliki NNMP w Sejnach, w godzinach wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

spotkanie z Burmistrzem i pracownikami Urzędu Miasta Sejny, spotkanie z proboszczem parafii w Sejnach, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkanie z właścicielem zakładu pogrzebowego, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Burmistrz Miasta Sejny – bieżące informowanie o wszelkich naruszeniach porządku prawnego, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców,
 • Właściciel zakładu pogrzebowego – bieżące informowanie o wszelkich naruszeniach porządku prawnego, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców,
 • Proboszcz parafii w Sejnach – w trakcie spotkań duszpasterskich ze społecznością lokalną poruszać temat powyższego zagrożenia i uczulać mieszkańców, aby informowali odpowiednie służby o wszelkich naruszeniach porządku prawnego, 
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspólne działania, patrole.

ul. Adama Mickiewiczaul. Doktora Edwarda Rittlera, ul. Elektryczna, ul. Jeziorna, ul. Jodłowa (pow. nr 33), ul. Kasztanowa, ul. Konarskiego (nieparzyste 1 - 27), ul. Leśna, ul. Łączna, ul. Łąkowa, ul. Niecała, ul. Plac Świętej Agaty, ul. Pogodna, ul. Projektowana, ul. Szkolna, ul. Targowa, ul. Wierzbowa, ul. Wileńska, ul. Wojska Polskiego (pow. nr 7 - 21 i 42 - 62), ul. Zawadzkiego (nr parz.), ul. Żwirki i Wigury.

 

GMINA SEJNY


      

sierż. szt. Paweł Kaufman

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 315

E-mail: dzielnicowy.sejny3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

przekraczanie prędkości oraz niestosowanie się kierujących pojazdami przewożącymi drzewo do znaków drogowych w miejscowości Berżniki w godzinach 7.00 - 17.00 od poniedziałku do soboty.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały od mieszkańców, zgłoszenia odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, własne rozpoznanie.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

wystapienie do zarządcy drogi, przeprowadzenie spotkania z Wójtem Gminy Sejny, przeprowadzenie spotkania z sołtysem oraz mieszkańcami miejscowości Berżniki, wspólne działania z Nadleśnictwem Pomorze, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, przeprowadzenie wspólnych działań z dzielnicowym sąsiadującego rejonu oraz funkcjonariuszami służb zewnętrznych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Sejny - zmiana oznakowania drogi w celu umożliwienia prawidłowego reagowania przez Policję na popełniane wykroczenia,
 • Nadleśnictwo Pomorze -współpraca w zakresie podjęcia wspólnych działań zmierzających do ujawnienia sprawców naruszających porządek prawny.
 • okoliczni mieszkańcy- bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny w miejscu zagrożonym,
 • Dzielnicowy sąsiedniego rejonu i funkcjonariusze służb zewnętrznych - wspólna kontrola miejsca zagrożonego.

wieś Babańce, wieś Berżałowce, wieś Lasanka, wieś Berżniki, wieś Łumbie, wieś Folwark Berżniki, wieś Markiszki, wieś Bosse, wieś Marynowo, wieś Bubele, wieś Nowosady, wieś Burbiszki, wieś Ogrodniki, Burbiszki,

wieś Olszanka, wieś Degucie,  wieś Poćkuny, wieś Dubowo, wieś Podlaski, wieś Dusznica, wieś Posejanka, wieś Dworczysko, wieś Posejny, wieś Gawiniańce, wieś Półkoty, wieś Grudziewszczyzna, wieś Rachelany,

wieś Gryszkańce, wieś Radziucie, wieś Hołny Mejera, wieś Radziuszki, wieś Hołny Wolmera, wieś Rynkojeziory, wieś Jenorajście, wieś Sumowo, Jenorajście, wieś Sztabinki, wieś Jodeliszki, Sztabinki, wieś Kielczany,

wieś Świackie, wieś Klejwy, wieś Wigrańce, Klejwy, wieś Zaleskie, wieś Kolonia Sejny, wieś Zaruby, wieś Konstantynówka, wieś Żegary, wieś Krasnogruda, wieś Krasnowo, wieś Krejwińce.

 

GMINA GIBY


      

asp. Paweł Sobol

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 316

E-mail: dzielnicowy.sejny4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

gromadzenie się młodzieży, zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz zaśmiecanie nad jeziorem Gieret w rejonie Szkoły Podstawowej w Gibach, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały od społeczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie spotkania z Wójtem Gminy Giby oraz administratorem terenu, spotkania z okolicznymi mieszkańcami, wspólne działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Giby - organizowanie spotkań z lokalną społecznością
 • okoliczni mieszkańcy - niezwłoczne informowanie Policji o stwierdzonych przypadkach łamania prawa w miejscu zagrożonym,
 • Dzielnicowy sąsiedniego rejonu - wspólne kontrole miejsca zagrożonego.
 • GKRPA w Gibach - wspólne kontrole miejsca zagrożonego.

wieś Aleksiejówka, wieś Białogóry, wieś Białowierśnie, wieś Białorzeczka , wieś Budwieć, wieś Daniłowce, wieś Dworczysko, wieś Frącki, wieś Głęboki Bród, wieś Giby I/Giby II, wieś Iwanówka,

wieś Karolin, wieś Konstatynówka, wieś Krasne, wieś Kukle, wieś Okółek, wieś Pogorzelec, wieś Pomorze, wieś Posejnele, wieś Sarnetki, wieś Studziany Las, wieś Stanowisko, wieś Tartaczysko,

wieś Wierśnie, wieś Wysoki Most, wieś Zelwa, wieś Dziemianówka, wieś Gulbin, wieś Gibasówka.

 

GMINA PUŃSK


 

mł. asp. Sławomir Krajewski

Tel. 87 564 18 17

Tel. kom. 885 997 319

E-mail: dzielnicowy.punsk1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem  w rejonie plaży gminnej przy jeziorze Punia w miejscowości Puńsk przy ul. 1 Maja, w godzinach wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

wzmożona kontrola rejonu dyskoteki „Karczma” wspólnie z policjantami PP Puńsk  w weekendy w godzinach wieczorowo-nocnych, przeprowadzenie kontroli lokalu wspólnie  z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puńsku, nawiązanie stałej współpracy z pracownikami agencji ochrony,

 Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Puńsku - rozpowszechnienie informacji na temat miejsca zagrożonego oraz wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych,
 • sołtys miejscowości Puńsk - nagłośnienie i informowanie mieszkańców o zamierzeniach,
 • Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku - przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat odpowiedzialności karnej nieletnich i konsekwencjach prawnych.
 • Dom Kultury Litewskiej - informowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach w rejonie miejsca zagrożonego.

Osada Boksze, Osada Puńsk, wieś Boksze Stare, wieś Puńsk, wieś Buda Zawidugierska, wieś Rejsztokiemie, wieś Buraki, wieś Sankury, wieś Dziedziule, wieś Sejwy, wieś Giłujsze, wieś Skarkiszki, wieś Kalinowo, wieś Smolany, wieś Kompocie, wieś Szlinokiemie, wieś Krejwiany, wieś Szołtany, wieś Nowiniki, wieś Tauroszyszki, wieś Ogórki, wieś Trakiszki, wieś Oszkinie, wieś Trompole, wieś Pełele, wieś Widugiery, wieś Poluńce, wieś Wiłkopedzie, wieś Przystawańce, wieś Wojciuliszki, wieś Wojtokiemie, wieś Wołyńce, wieś Żwikiele.

 

GMINA KRASNOPOL


  

 

st. asp. Tomasz Skupski

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 317

E-mail: dzielnicowy.sejny5@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zakłócanie spokoju i porządku publicznego, gromadzenie się młodzieży, zaśmiecanie w rejonie OSP Maćkowa Ruda oraz parkowanie pojazdów, przewożących kajaki na moście w miejscowości Maćkowa Ruda , całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały od mieszkańców, zgłoszenia odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

wzmożona kontrola miejsca, spotkanie z administratorem terenu, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkanie z Wójtem Gminy Krasnopol i dyrekcją Powiatowego Zarządu Dróg, spotkania z okolicznymi mieszkańcami, 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Krasnopolu – wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie uniemożliwiającym wyrzucanie śmieci, instalacja monitoringu, przegląd ważności umów
 • Wójt Gminy Krasnopol- informowanie o zagrożeniach i popełnianych przestępstwach i wykroczeniach,
 • Powiatowy Zarząd Dróg - kontrola miejsca zagrożonego, ustawienie znaków zakazu zatrzymania się w rejonie mostu, wspólne działania z Policją
 • okoliczni mieszkańcy – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń.

wieś Aleksandrowo, wieś Buda Ruska, wieś Michnowce, wieś Boksze Nowe, wieś Mikołajewo, wieś Czarna Buchta, wieś Murowany Most, wieś Czerwony Krzyż, wieś Orlinek, wieś Głuszyn, wieś Pawłówka, wieś Gremzdy Polskie, wieś Piotrowa Dąbrowa, wieś Jegliniec, wieś Remieńkiń, wieś Gremzdel, wieś Rosochaty Róg, wieś Jeglówek, wieś Romanowce, wieś Jeziorki, wieś Rudawka, wieś Krasne, wieś Ryżówka, osada Krasnopol, wieś Skustele, wieś Krasnopol I, wieś Smolany Dąb, wieś Krasnopol II, wieś Stabieńszczyzna, wieś Królówek, wieś Wysoka Góra, wieś Krucieniszki, wieś Żłobin, wieś Linówek, wieś Żubronajcie, wieś Łopuchowo, wieś Żubrówka Stara, wieś Maćkowa Ruda, wieś Żubrówka Nowa.

 

 

 

*Automatyczne wyszukiwanie miejscowości po wciśnięciu [Ctrl]+[f]