Zakres kompetencji dzielnicowego - Dzielnicowi - KPP Sejny

Dzielnicowi

Zakres kompetencji dzielnicowego

Data publikacji 25.02.2009

Dzielnicowy to funkcjonariusz, który realizuje zadania w obrębie przydzielonego mu rejonu służbowego.

 

  Miasto Sejny I   Miasto Sejny II   Gmina Sejny   Gmina Puńsk   Gmina Krasnopol   Gmina Giby

 

Do zadań dzielnicowego należy w szczególności:

 • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej,

 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,

 • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowi powiatu sejneńskiego:

 

MIASTO SEJNY


 

mł. asp. Paweł Andrulewicz

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 320

E-mail: dzielnicowy.sejny1@bk.policja.gov.pl

W zastępstwie obowiązki pełni st. sierż. Paweł Kaufman

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zaśmiecanie na terenie placu zabaw  w rejonie bloku przy ul. E. Plater 8 w Sejnach, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

 zgłoszenia od mieszkańców osiedla oraz zgłoszenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie spotkania z dyrektorem spółdzielni mieszkaniowe oraz dyrekcją przedszkola, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, spotkania z mieszkańcami bloku nr 8 przy ul. E. Plater, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu  oraz funkcjonariuszami służb zewnętrznych,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach – w trakcie kontaktów z mieszkańcami poruszać temat powyższego zagrożenia,  informowanie Policji o każdorazowym stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia,
 • okoliczni mieszkańcy – bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszaniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym,
 • Dyrekcja Przedszkola Miejskiego w Sejnach - bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszaniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspólne działania, patrole.

ul. 1 Maja, ul. 11 Listopadaul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Cisowaul. Dębowa, ul. Emilii Plater, ul. Głowackiegoul. Grodzkaul. Jerzego Grodzińskiego, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Klonowa, ul. Konarskiego (nr parzyste), ul. Krzywa, ul. Lipowa, ul. Jodłowa (od nr 1 nr 33), ul. Marii Konopnickiejul. Młynarska, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Parkowaul. Powstańców Sejneńskichul. Przyrzeczna, ul Strażacka, ul. Topolowaul. Władysława Broniewskiego, ul. Wojska Polskiego (od nr 1 do nr 7), ul. Zawadzkiego (nr nieparz.),

 

MIASTO SEJNY


                                                               

                       

asp. Marcin Stankiewicz                          

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 318

E-mail: dzielnicowy.sejny2@bk.policja.gov.pl

                               

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zaśmiecanie rejonie posesji nr 6 przy ul. Łąkowej w Sejnach, przejście naprzeciwko Liceum, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów od okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

rozmowy i spotkania z mieszkańcami okolicznych posesji, spotkanie z Burmistrzem Miasta Sejny, spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami służb zewnętrznych, spotkania profilaktyczne młodzieżą pod kątem informowania o szkodliwości spożywania alkoholu i palenia papierosów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miasta Sejny – w trakcie spotkań z mieszkańcami poruszać temat powyższego zagrożenia i uczulać mieszkańców, by w razie stwierdzenia jego występowania informować Policję,
 • okoliczni mieszkańcy – bieżące informowanie o wszelkich naruszeniach porządku prawnego, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców,
 • Dyrekcja ZSO Sejny – przeprowadzenie spotkania z młodzieżą szkolną poinformowanie ich o odpowiedzialności prawnej oraz konsekwencjach prawnych w przypadku popełniania czynów przestępstw lub wykroczeń,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspólne działania, patrole.

ul. Adama Mickiewiczaul. Doktora Edwarda Rittlera, ul. Elektryczna, ul. Jeziorna, ul. Jodłowa (pow. nr 33), ul. Kasztanowa, ul. Konarskiego (nieparzyste 1 - 27), ul. Leśna, ul. Łączna, ul. Łąkowa, ul. Niecała, ul. Plac Świętej Agaty, ul. Pogodna, ul. Projektowana, ul. Szkolna, ul. Targowa, ul. Wierzbowa, ul. Wileńska, ul. Wojska Polskiego (pow. nr 7 - 21 i 42 - 62), ul. Zawadzkiego (nr parz.), ul. Żwirki i Wigury.

 

GMINA SEJNY


       

asp. Marcin Mazalewski

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 315

E-mail: dzielnicowy.sejny3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie kompleksu leśnego w m. Gawiniańce przy drodze powiatowej nr 1164B, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały od mieszkańców, zgłoszenia odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie spotkania z Wójtem Gminy Sejny, przeprowadzenie spotkania z sołtysem oraz mieszkańcami m. Gawiniańce, wspólne działania z GKRPA w Sejnach, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, przeprowadzenie wspólnych działań z dzielnicowymi sąsiadujących rejonów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Sejny - w trakcie kontaktów ze społecznością lokalną  poruszać temat powyższego zagrożenia i uczulać mieszkańców by w razie jego występowania informować o tym odpowiednie służby,
 • GKRPA w Sejnach - wspólna kontrola miejsca obgiętego planem priorytetowym,
 • okoliczni mieszkańcy- bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny w miejscu zagrożonym,
 • Nadleśnictwo Pomorze - współpraca w zakresie podjęcia wspólnych działań zmierzających do ujawnienia sprawców naruszających porządek prawny.

wieś Babańce, wieś Berżałowce, wieś Lasanka, wieś Berżniki, wieś Łumbie, wieś Folwark Berżniki, wieś Markiszki, wieś Bosse, wieś Marynowo, wieś Bubele, wieś Nowosady, wieś Burbiszki, wieś Ogrodniki, Burbiszki,

wieś Olszanka, wieś Degucie,  wieś Poćkuny, wieś Dubowo, wieś Podlaski, wieś Dusznica, wieś Posejanka, wieś Dworczysko, wieś Posejny, wieś Gawiniańce, wieś Półkoty, wieś Grudziewszczyzna, wieś Rachelany,

wieś Gryszkańce, wieś Radziucie, wieś Hołny Mejera, wieś Radziuszki, wieś Hołny Wolmera, wieś Rynkojeziory, wieś Jenorajście, wieś Sumowo, Jenorajście, wieś Sztabinki, wieś Jodeliszki, Sztabinki, wieś Kielczany,

wieś Świackie, wieś Klejwy, wieś Wigrańce, Klejwy, wieś Zaleskie, wieś Kolonia Sejny, wieś Zaruby, wieś Konstantynówka, wieś Żegary, wieś Krasnogruda, wieś Krasnowo, wieś Krejwińce.

 

GMINA GIBY


      

mł. asp. Paweł Sobol

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 316

E-mail: dzielnicowy.sejny4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zaśmiecanie rejonu zatoczki asfaltowej w miejscowości Wierśnie przy trasie K- 16, oraz pobliskiego kompleksu leśnego, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie spotkania z Wójtem Gminy Giby, ustalenie właściciela terenu i sporządzenie wystąpienia, przeprowadzenie spotkania z sołtysem i mieszkańcami wsi Wierśnie, wspólne działania ze Strażą Leśną i GKRPA, wspólne działania z dzielnicowymi sąsiednich rejonów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Giby - organizowanie spotkań z lokalną społecznością
 • zarządca/właściciel terenu w zakresie informowania Policji o naruszeniach porządku prawnego,
 • GKRPA w Gibach w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu,
 • Sołtys wsi i mieszkańcy w zakresie informowania Policji o naruszeniach porządku prawnego,
 • Straż Leśna - w zakresie ujawniania sprawców wykroczeń porządkowych.

wieś Aleksiejówka, wieś Białogóry, wieś Białowierśnie, wieś Białorzeczka , wieś Budwieć, wieś Daniłowce, wieś Dworczysko, wieś Frącki, wieś Głęboki Bród, wieś Giby I/Giby II, wieś Iwanówka,

wieś Karolin, wieś Konstatynówka, wieś Krasne, wieś Kukle, wieś Okółek, wieś Pogorzelec, wieś Pomorze, wieś Posejnele, wieś Sarnetki, wieś Studziany Las, wieś Stanowisko, wieś Tartaczysko,

wieś Wierśnie, wieś Wysoki Most, wieś Zelwa, wieś Dziemianówka, wieś Gulbin, wieś Gibasówka.

 

GMINA PUŃSK


 

sierż. szt. Sławomir Krajewski

Tel. 87 564 18 17

Tel. kom. 885 997 319

E-mail: dzielnicowy.punsk1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem  w m. Puńsk ul. Mickiewicza i ul. Puńska rejon  dyskoteki „Karczma”,  gdzie odbywają się dyskoteki, w godzinach wieczorowo- nocnych, w weekendy oraz dni świąteczne.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

wzmożona kontrola rejonu dyskoteki „Karczma” wspólnie z policjantami PP Puńsk  w weekendy w godzinach wieczorowo-nocnych, przeprowadzenie kontroli lokalu wspólnie  z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puńsku, nawiązanie stałej współpracy z pracownikami agencji ochrony,

 Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • GKRPA w Puńsku - kontrola dyskoteki „Karczma” pod kątem prawidłowego oznakowania restauracji na temat szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie sprzedaży osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim,
 • właściciel dyskoteki „Karczma” przeprowadzenie rozmowy celem wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych tj. instalacja  monitoringu.

Osada Boksze, Osada Puńsk, wieś Boksze Stare, wieś Puńsk, wieś Buda Zawidugierska, wieś Rejsztokiemie, wieś Buraki, wieś Sankury, wieś Dziedziule, wieś Sejwy, wieś Giłujsze, wieś Skarkiszki, wieś Kalinowo, wieś Smolany, wieś Kompocie, wieś Szlinokiemie, wieś Krejwiany, wieś Szołtany, wieś Nowiniki, wieś Tauroszyszki, wieś Ogórki, wieś Trakiszki, wieś Oszkinie, wieś Trompole, wieś Pełele, wieś Widugiery, wieś Poluńce, wieś Wiłkopedzie, wieś Przystawańce, wieś Wojciuliszki, wieś Wojtokiemie, wieś Wołyńce, wieś Żwikiele.

 

GMINA KRASNOPOL


  

 

st. asp. Tomasz Skupski

Tel. 87 56 416 39

Tel. kom. 885 997 317

E-mail: dzielnicowy.sejny5@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zakłócanie spokoju i porządku publicznego, gromadzenie się młodzieży, zaśmiecanie, oraz zagrożenie dewastacją mienia w rejonie Zespołu Szkół w Krasnopolu (schody przy łączniku z halą sportową od strony placu zabaw), całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały od mieszkańców, zgłoszenia odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

wzmożona kontrola miejsca, spotkanie z administratorem terenu, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkanie z Wójtem Gminy Krasnopol i Dyrekcją Zespołu Szkół, spotkania z okolicznymi mieszkańcami, 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Krasnopolu – wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie uniemożliwiającym wyrzucanie śmieci, instalacja monitoringu,
 • Dyrekcja i pracownicy szkoły - kontrola miejsca, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją,
 • okoliczni mieszkańcy – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania.

wieś Aleksandrowo, wieś Buda Ruska, wieś Michnowce, wieś Boksze Nowe, wieś Mikołajewo, wieś Czarna Buchta, wieś Murowany Most, wieś Czerwony Krzyż, wieś Orlinek, wieś Głuszyn, wieś Pawłówka, wieś Gremzdy Polskie, wieś Piotrowa Dąbrowa, wieś Jegliniec, wieś Remieńkiń, wieś Gremzdel, wieś Rosochaty Róg, wieś Jeglówek, wieś Romanowce, wieś Jeziorki, wieś Rudawka, wieś Krasne, wieś Ryżówka, osada Krasnopol, wieś Skustele, wieś Krasnopol I, wieś Smolany Dąb, wieś Krasnopol II, wieś Stabieńszczyzna, wieś Królówek, wieś Wysoka Góra, wieś Krucieniszki, wieś Żłobin, wieś Linówek, wieś Żubronajcie, wieś Łopuchowo, wieś Żubrówka Stara, wieś Maćkowa Ruda, wieś Żubrówka Nowa.

 

 

 

*Automatyczne wyszukiwanie miejscowości po wciśnięciu [Ctrl]+[f]