Zmiany w przepisach drogowych - Ruch drogowy - KPP Sejny

Ruch drogowy

Zmiany w przepisach drogowych

Data publikacji 09.11.2009

 

Przewóz dzieci


Od 1 stycznia 2002r. podniesiona została dolna granica wieku, od której można przewozić dziecko na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego. Dzieci poniżej 12 lat w każdym pojeździe samochodowym można przewozić z przodu tylko w fotelikach ochronnych. Trzeba przy tym pamiętać, że na przednim siedzeniu pojazdu nie można stosować innych niż foteliki urządzeń ochronnych do przewozu dzieci (- jest to możliwe na tylnych siedzeniach) oraz przewozić dziecka tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną dla pasażera.


Od 13 maja 2002r., każde dziecko w wieku do 12 lat, które nie przekracza 150 cm wzrostu, musi być przewożone w pojeździe w foteliku ochronnym lub w innym urządzeniu ochronnym. Dzieci starsze (powyżej 12 roku życia) lub mające wzrost powyżej 150 cm używają pasów bezpieczeństwa.


Zmiana pasa ruchu


Wykonując na skrzyżowaniach (zwłaszcza o ruchu okręznym, tzw. rondach) manewr zmiany zajmowanego pasa ruchu, należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi, który po tym pasie już się porusza. W sytuacji, gdy na jeden pas ruchu chcą wjechać równoczesnie dwa pojazdy, pierwszeństwo posiada ten, który zamierza wjechać na ten pas z prawej strony.


Drogi żwirowe


Drogi żwirowe zostały zakwalifikowane (z dróg twardych) do dróg gruntowych. Oznacza to, iż kierujący pojazdem wyjeżdżającym z takiej drogi na jezdnię jest włączającym się do ruchu i musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu.


Badania techniczne


Zlikwidowana została tzw. "rejonizacja" badań technicznych pojazdów. Aktualnie można je wykonać w dowolnej stacji kontroli pojazdów, na terenie całego kraju. Zniesiono też obowiązek przeprowadzania dodatkowych badań technicznych pojazdów w momencie założenia instalacji do zasilania gazem (pojazdy takie podlegają jednak tzw. okresowym badaniom technicznym).

 

Rozmawianie przez telefon komórkowy


Zmieniony przepis ostatecznie przesądza, że kierującemu pojazdem nie wolno korzystać z telefonów wymagających trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Oznacza to również zakaz wysyłania przez kierującego wiadomości SMS. Dozwolone jest natomiast korzystanie podczas jazdy z tzw. "zestawów głośnomówiących".


Prawo jazdy


Podniesiono granicę wieku do otrzymania prawa jazdy. Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A lub B należy m.in. mieć ukończone 18 lat. Na kurs kandydatów na kierowców można zapisać się i uczęszczać już w okresie 3 miesięcy od daty 18-tych urodzin.