Ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów - Ruch drogowy - KPP Sejny

Ruch drogowy

Ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów

Data publikacji 09.11.2009

 Zakaz ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów) obowiązuje:


1. od godz. 8.00 do 22.00 w dni ustawowo wolne od pracy:

1 stycznia - Nowy Rok

pierwszy i drugi dzień Wielkanocy

1 i 3 maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia

1 listopada

11 listopada

25 i 26 grudnia


2. od godziny 18.00 do 22.00 w dzień poprzedzający dzień:

pierwszy i drugi dzień Wielkanocy

1 i 3 maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia

1 listopada

11 listopada


3. w okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajeć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach:

w każdy piątek od godz. 18.00 do 22.00

w każdą sobotę od godz. 8.00 do 14.00

w każdą niedzielę od godz. 8.00 do 22.00.


Ograniczenia te nie dotyczą pojazdów, które wjechały na terytorium RP poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z RP. Nie dotyczą również pojazdów służb ratunkowych, przewożących określone ładunki lub wykonujących inne zadania (określone w § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu z dn. 31.07.2007r w spr. okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach - Dz. U. z 2007r Nr 147, poz. 1039).