Punkty karne - Ruch drogowy - KPP Sejny

Ruch drogowy

Punkty karne

Data publikacji 09.11.2009

Od 1.01.2003r. Policja wpisuje do ewidencji każde wykroczenie popełnione przez kierującego pojazdem. Wartości punktowe są ściśle określone, zawierają się w przedziale od 0 do 10 - zobacz tabelę.


Jeżeli kierujący pojazdem jednym czynem naruszy więcej niż jeden przepis prawa drogowego, do ewidencji wpisuje się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu z nich wartość punktową (punkty "sumują się"). Oznacza to także, że jednym "wyczynem" można przekroczyć dopuszczalny limit punktów karnych, przykładowo: ominięcie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu przepuszczenia pieszych - 10 pkt + przekroczenie o 51 km/h prędkości - 10 pkt + jazda bez włączonych świateł w nocy - 4 pkt + przewożenie w pojeździe dziecka bez fotelika - 3 pkt + niezapięte pasy bezpieczeństwa - 2 pkt; razem - 29 pkt.


W takim przypadku, funkcjonariusz na mandacie karnym wpisze kierującemu łączną ilość punktów, które zostaną mu naliczone.


Punkty zostają "anulowane" po roku od dnia naruszenia, pod warunkiem, że w tym czasie nie zostanie przekroczony dopuszczalny limit wynoszący 20 punktów - dla tzw. "młodych kierowców" oraz 24 punkty - dla pozostałych kierowców.


Nadal można raz na pół roku, dobrowolnie uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie powoduje anulowanie 6 punktów karnych. Prowadzone one są w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (na terenie naszego województwa - w Białymstoku, w Suwałkach i w Łomży). Nie mogą z tego uprawnienia korzystać osoby należące do grupy tzw. "młodych kierowców" - a więc mający uprawnienia do kierowania krócej niż 1 rok.


Jak sprawdzić punkty?


Osoby zainteresowane swoim statusem w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego mogą zgłosić się osobiście (z dokumentem tożsamości) do każdej komendy miejskiej lub powiatowej na terenie naszego województwa lub też do Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku (ul. Sienkiewicza 65), gdzie uzyskają taką informację.