Dzielnicowi

Zakres kompetencji dzielnicowego

Data publikacji 06.10.2022

Dzielnicowy to funkcjonariusz, który realizuje zadania w obrębie przydzielonego mu rejonu służbowego.

 
 
 
  Miasto Sejny I   Miasto Sejny II   Gmina Sejny   Gmina Puńsk   Gmina Krasnopol   Gmina Giby

 

Do zadań dzielnicowego należy w szczególności:

 • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej,

 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,

 • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowi powiatu sejneńskiego:

 

MIASTO SEJNY


 

sierżant sztabowy Justyna Świacka

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 320

e-mail: dzielnicowy.sejny1@bk.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego 20,całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia od mieszkańców oraz naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie spotkania z pracownikami obiektów handlowych umiejscowionych przy ulicy Piłsudskiego, przeprowadzenie spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Sejny, przeprowadzenie spotkania z pracownikami sklepu PGK Sejny, propagowanie planu podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin ulicy Piłsudskiego, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego oraz reagowanie na popełniane wykroczenia  w w/w rejonie, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miasta Sejny– informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym;
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach - informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym;
 • Miejska Komusja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioski wobec osób nadużywających alkoholu w rejonie planu;
 • Pracownicy obiektów handlowych mieszczących się przy ulicy Piłsudskiego – informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym.

ul. 1 Maja, ul. 11 Listopada, ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Cisowa, ul. Dębowa, ul. Emilii Plater, ul. Głowackiego, ul. Grodzka, ul. Jerzego Grodzińskiego, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Klonowa, ul. Konarskiego (nr parzyste), ul. Krzywa, ul. Lipowa, ul. Jodłowa (od nr 1 nr 33), ul. Marii Konopnickiej, ul. Młynarska, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Parkowa, ul. Powstańców Sejneńskich, ul. Przyrzeczna, ul Strażacka, ul. Topolowa, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Wojska Polskiego (od nr 1 do nr 7), ul. Zawadzkiego (nr nieparz.),

 

MIASTO SEJNY


                                                                    

 

                                           

 

 

                         

 

starszy aspirant Paweł Sobol                          

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 318

e-mail: dzielnicowy.sejny2@bk.policja.gov.pl                             

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zaśmiecanie w rejonie placu zabaw przy ulicy Łąkowej 26, codziennie, w godzinach popołudniowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

spotkanie z mieszkańcami sąsiadującymi z placem zabaw, z pracownikami PUP w Sejnach a także stacji diagnostycznej i pracownikami sklepu spożywczo-przemysłowego przy ulicy Łąkowej, propagowanie PDP podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • dyrektor oraz pracownicy PUP w Sejnach– bieżące informowanie o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców;
 • pracownicy stacji diagnostycznej, pracownicy sklepu spożywczego– bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny w miejscu zagrożonym.

ul. Adama Mickiewicza, ul. Doktora Edwarda Rittlera, ul. Elektryczna, ul. Jeziorna, ul. Jodłowa (pow. nr 33), ul. Kasztanowa, ul. Konarskiego (nieparzyste 1 - 27), ul. Leśna, ul. Łączna, ul. Łąkowa, ul. Niecała, ul. Plac Świętej Agaty, ul. Pogodna, ul. Projektowana, ul. Szkolna, ul. Targowa, ul. Wierzbowa, ul. Wileńska, ul. Wojska Polskiego (pow. nr 7 - 21 i 42 - 62), ul. Zawadzkiego (nr parz.), ul. Żwirki i Wigury.

 

GMINA SEJNY


  

    

młodszy aspirant Paweł Kaufman

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 315

e-mail: dzielnicowy.sejny3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

prowadzenie pojazdów mechanicznych i innych w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu przez osoby przyjeżdżające do sklepu w miejscowości Klejwy 3, w godzinach pracy sklepu 07:00-19:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały od okolicznych mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie spotkania z właścicielem i pracownikami sklepu, z sołtysem oraz mieszkańcami miejscowości Klejwy, z Wójtem Gminy Sejny, przeprowadzenie wspólnych działań z funkcjonariuszami ruchu drogowego, a także z GKRPA w Sejnach,  propagowanie planu podczas organizowanych spotkań, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, przeprowadzenie wspólnych działań z dzielnicowym sąsiadującego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Sejny - w trakcie kontaktów ze społecznością lokalną poruszać temat powyższego zagrożenia i uczulać mieszkańców by w razie jego wystąpienia informować o tym odpowiednie służby;
 • GKRPA w Sejnach - wspólne kontrole miejsca objętego planem;
 • Sołtys - bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających  porządek prawny w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców;

wieś Babańce, wieś Berżałowce, wieś Lasanka, wieś Berżniki, wieś Łumbie, wieś Folwark Berżniki, wieś Markiszki, wieś Bosse, wieś Marynowo, wieś Bubele, wieś Nowosady, wieś Burbiszki, wieś Ogrodniki, Burbiszki,wieś Olszanka, wieś Degucie,  wieś Poćkuny, wieś Dubowo, wieś Podlaski, wieś Dusznica, wieś Posejanka, wieś Dworczysko, wieś Posejny, wieś Gawiniańce, wieś Półkoty, wieś Grudziewszczyzna, wieś Rachelany,wieś Gryszkańce, wieś Radziucie, wieś Hołny Mejera, wieś Radziuszki, wieś Hołny Wolmera, wieś Rynkojeziory, wieś Jenorajście, wieś Sumowo, Jenorajście, wieś Sztabinki, wieś Jodeliszki, Sztabinki, wieś Kielczany,wieś Świackie, wieś Klejwy, wieś Wigrańce, Klejwy, wieś Zaleskie, wieś Kolonia Sejny, wieś Zaruby, wieś Konstantynówka, wieś Żegary, wieś Krasnogruda, wieś Krasnowo, wieś Krejwińce.

 

GMINA GIBY


              

   

 

 

starszy sierżant Przemysław Fejfer

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 316

e-mail: dzielnicowy.sejny4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zakłócanie ładu i porządku w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego GS w m. Dziemianówka 6 w godzinach pracy sklepu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały okolicznych mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

spotkanie z kierowikiem sklep spożywczo-przemysłowego GS w m. Dziemianówka 6, spotkanie z sołtysem miejscowości Giby, spotkanie z przedstawicielami Urzędu Gminy w Gibach, propagowanie planu podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin, wspólne działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Giby - wspieranie rozpowszechnianie działań planu podczas organizowanych spotkań z lokalną społecznością;
 • sołtys miejscowości Giby - rozpowszechnianie działań planu w trakcie spotkań z mieszkańcami miejscowości Giby, pomoc w identyfikacji sprawców czynów zabronionych;
 • kierownik klepu spożywczo-przemysłowego GS- niezwłoczne informowanie Policji o stwierdzonych przypadkach łamania prawa w miejscu zagrożonym, pomoc w identyfikacji sprawców czynów zabronionych.

wieś Aleksiejówka, wieś Białogóry, wieś Białowierśnie, wieś Białorzeczka , wieś Budwieć, wieś Daniłowce, wieś Dworczysko, wieś Frącki, wieś Głęboki Bród, wieś Giby I/Giby II, wieś Iwanówka,wieś Karolin, wieś Konstatynówka, wieś Krasne, wieś Kukle, wieś Okółek, wieś Pogorzelec, wieś Pomorze, wieś Posejnele, wieś Sarnetki, wieś Studziany Las, wieś Stanowisko, wieś Tartaczysko,wieś Wierśnie, wieś Wysoki Most, wieś Zelwa, wieś Dziemianówka, wieś Gulbin, wieś Gibasówka.

 

GMINA PUŃSK


aspirant Sławomir Krajewski

tel. 47 71 53 132

tel. kom. 885 997 319

e-mail: dzielnicowy.punsk1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie sklepu „Mroczkowscy I B” w Puńsku ul. Mickiewicza 33, od poniedziałku do soboty, w godzinach 06:00-20:00, niedziela w godzinach 08:00-16:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

wzmożona kontrola rejonu sklepu Mroczkowscy I B w Puńsku ul. Mickiewicza 33 wspólnie z policjantami PP Puńsk, sporządzenie Karty Działań, przeprowadzenie rozmów z obsługą sklepu, przeprowadzenie spotkania z właścicielem sklepu Bogusławem Mroczkowskim, spotkanie z sołtysem wsi Puńsk, kontrola sklepu wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puńsku.

 Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Puńsku - pozyskanie zgody na wywieszenie informacji o planie priorytetowym na tablicy ogłoszeń;
 • Właściciel sklepu - przeprowadzenie rozmowy celem zgłaszania interwencji wobec osób naruszających porządek publiczny;
 • Sołtys miejscowosci Puńsk - nagłaśnianie i informowane mieszkańców o zamierzeniach planu priorytetowego;
 • GKRPA w Puńsku - kontrola sklepu pod kątem prawidłowego oznakowania na temat szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie sprzedaży osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim.

Osada Boksze, Osada Puńsk, wieś Boksze Stare, wieś Puńsk, wieś Buda Zawidugierska, wieś Rejsztokiemie, wieś Buraki, wieś Sankury, wieś Dziedziule, wieś Sejwy, wieś Giłujsze, wieś Skarkiszki, wieś Kalinowo, wieś Smolany, wieś Kompocie, wieś Szlinokiemie, wieś Krejwiany, wieś Szołtany, wieś Nowiniki, wieś Tauroszyszki, wieś Ogórki, wieś Trakiszki, wieś Oszkinie, wieś Trompole, wieś Pełele, wieś Widugiery, wieś Poluńce, wieś Wiłkopedzie, wieś Przystawańce, wieś Wojciuliszki, wieś Wojtokiemie, wieś Wołyńce, wieś Żwikiele.

 

GMINA KRASNOPOL


starszy sierżant Robert Fejfer

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 317

e-mail: dzielnicowy.sejny5@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie, gromadzenie się młodzieży oraz możliwa demoralizacja nieletnich w rejonie wiaty gminnej w miejscowości Gremzdel.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały od okolicznych mieszkańców oraz naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2022 roku

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie spotkania z administratorem terenu, inicjowanie zamontowania rozwiązań technicznych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa technicznego obiektu oraz terenu przyległego, przeprowdzenie spotkania z sołtysem miejscowości Gremzdel, a także z Wójtem Gminy Krasnopol, przeprowadzenie wspólnych działań z funkcjonariuszami WK i OPI i RD, a także z GKRPA w Sejnach,  propagowanie planu podczas organizowanych spotkań, wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, przeprowadzenie wspólnych działań z dzielnicowym sąsiadującego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Krasnopol - w trakcie kontaktów ze społecznością lokalną poruszać temat powyższego zagrożenia i uczulać mieszkańców by w razie jego wystąpienia informować o tym odpowiednie służby;
 • GKRPA w Krasnopolu - wspólne kontrole miejsca objętego planem priorytetowym;
 • Sołtys - bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających  porządek prawny w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców czynów zabronionych;

wieś Aleksandrowo, wieś Buda Ruska, wieś Michnowce, wieś Boksze Nowe, wieś Mikołajewo, wieś Czarna Buchta, wieś Murowany Most, wieś Czerwony Krzyż, wieś Orlinek, wieś Głuszyn, wieś Pawłówka, wieś Gremzdy Polskie, wieś Piotrowa Dąbrowa, wieś Jegliniec, wieś Remieńkiń, wieś Gremzdel, wieś Rosochaty Róg, wieś Jeglówek, wieś Romanowce, wieś Jeziorki, wieś Rudawka, wieś Krasne, wieś Ryżówka, osada Krasnopol, wieś Skustele, wieś Krasnopol I, wieś Smolany Dąb, wieś Krasnopol II, wieś Stabieńszczyzna, wieś Królówek, wieś Wysoka Góra, wieś Krucieniszki, wieś Żłobin, wieś Linówek, wieś Żubronajcie, wieś Łopuchowo, wieś Żubrówka Stara, wieś Maćkowa Ruda, wieś Żubrówka Nowa.

 

 

 

*Automatyczne wyszukiwanie miejscowości po wciśnięciu [Ctrl]+[f]

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony