Dzielnicowi

Zakres kompetencji dzielnicowego

Data publikacji 04.01.2023

Dzielnicowy to funkcjonariusz, który realizuje zadania w obrębie przydzielonego mu rejonu służbowego.

 
 
 
  Miasto Sejny I   Miasto Sejny II   Gmina Sejny   Gmina Puńsk   Gmina Krasnopol   Gmina Giby

 

Do zadań dzielnicowego należy w szczególności:

 • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej,

 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,

 • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowi powiatu sejneńskiego:

 

MIASTO SEJNY


 

sierżant sztabowy Justyna Świacka

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 320

e-mail: dzielnicowy.sejny1@bk.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie oraz zaśmiecanie w rejonie parku miejskiego znajdującego się między ul. Parkową a ul. Grodzińskiego.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Problem zidentyfikowany poprzez zgłoszenia mieszkańców ul. Parkowej i ul. Grodzińskiego oraz zgłoszenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

Lipiec 2023 - Sporządzenie materiału poglądowego.

Sierpień 2023 - Przeprowadzenie spotkania z pracownikami obiektów handlowych mieszczącymi się przy parku.

Wrzesień 2023 - Przeprowadzenie spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Sejny.

Październik 2023 - Przeprowadzenie spotkania z pracownikami PGK Sejny.

Lipiec - Grudzień 2023 - Informowanie o prowadzonym PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, zamieszkałych przy ul. Parkowej i ul. Grodzińskiego.

Lipiec - Grudzień 2023 - Wzmożóna kontrola własna miejsca zagrożonego oraz reagowanie na popełniane wykroczenia w w/w rejonie.

Lipiec - Grudzień 2023 - Przeprowadzenie wspólnych działań z dzielnicowymi sąsiadujących rejonów, w godzinach rannych i popołudniowych przynajmniej raz w miesiącu.

Grudzień 2023 - Analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach - bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny w miejscu zagrożonym.
 • Urząd Miasta Sejny - w trakcie spotkań ze społecznością lokalną poruszać tematb powyższego zagrożenia i uczulać mieszkańców, by w razie jego wysępowania informować o tym odpowiednie służby.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioski wobec osób nadużywających alkohol w rejonie planu.
 • Pracownicy obiektów handlowych mieszczących się przy parku - informowanie Policji o naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym.

ul. 1 Maja, ul. 11 Listopada, ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Cisowa, ul. Dębowa, ul. Emilii Plater, ul. Głowackiego, ul. Grodzka, ul. Jerzego Grodzińskiego, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Klonowa, ul. Konarskiego (nr parzyste), ul. Krzywa, ul. Lipowa, ul. Jodłowa (od nr 1 nr 33), ul. Marii Konopnickiej, ul. Młynarska, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Parkowa, ul. Powstańców Sejneńskich, ul. Przyrzeczna, ul Strażacka, ul. Topolowa, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Wojska Polskiego (od nr 1 do nr 7), ul. Zawadzkiego (nr nieparz.),

 

MIASTO SEJNY


                                                                    

 

                                           

 

 

                         

 

starszy aspirant Paweł Sobol                          

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 318

e-mail: dzielnicowy.sejny2@bk.policja.gov.pl                             

 

Działania priorytetowe:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym:

Gromadzenie się młodzieży, w tym osób nieletnich, palenie papierosów oraz zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, zagrożenie demoralizacją w rejonie parku handlowego w Sejnach przy ulicy Konarskiego 25a. Codziennie, w porze dziennej i nocnej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

LIPIEC 2023 - Przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami sąsiadującymi z Parkiem Handlowym.

SIERPIEŃ 2023 - Przeprowadzenie spotkania z administracją Parku Handlowego.

LIPIEC - GRUDZIEŃ 2023 - Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin.

WRZESIEŃ 2023 - Przeprowadzenie spotkania z pracownikami stacji paliw Orlen.

LIPIEC - GRUDZIEŃ 2023 - Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

LIPIEC - GRUDZIEŃ 2023 - Przeprowadzenie wspólnych działań z dzielnicowymi sąsiadujących rejonów w godzinach rannych i popołudniowych.

GRUDZIEŃ 2023 - Analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Administracja i pracownicy Parku Handlowego – bieżące informowanie o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny w miejscu zagrożonym. Informowanie petentów o wdrożonym przez dzielnicowego planie priorytetowym.
 • Pracownicy stacji paliw Orlen – bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających porządek prawny w miejscu zagrożonym; informowanie uczniów szkoły o konsekwencjach prawnych w przypadku popełnienia czynów zabronionych, przejawów demoralizacji.

ul. Adama Mickiewicza, ul. Doktora Edwarda Rittlera, ul. Elektryczna, ul. Jeziorna, ul. Jodłowa (pow. nr 33), ul. Kasztanowa, ul. Konarskiego (nieparzyste 1 - 27), ul. Leśna, ul. Łączna, ul. Łąkowa, ul. Niecała, ul. Plac Świętej Agaty, ul. Pogodna, ul. Projektowana, ul. Szkolna, ul. Targowa, ul. Wierzbowa, ul. Wileńska, ul. Wojska Polskiego (pow. nr 7 - 21 i 42 - 62), ul. Zawadzkiego (nr parz.), ul. Żwirki i Wigury.

 

GMINA SEJNY


  

    

młodszy aspirant Paweł Kaufman

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 315

e-mail: dzielnicowy.sejny3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w miejscowości Sumowo w rejonie plaży gminnej nad jeziorem Sumowo. Całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrozenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców miejscowości Sumowo oraz zgłoszeń KMZB.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

LIPIEC 2023 -  Przeprowadzenie spotkania z Wójtem Gminy Sejny.

SIERPIEŃ 2023 - Przeprowadzenie spotkania z sołtysem m. Sumowo.

WRZESIEŃ 2023 - Przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami m. Sumowo.

PAŹDZIERNIK 2023 - Przeprowadzenie wspólnych działań z GKRPA w Sejnach.

LIPIEC - GRUDZIEŃ 2023 - Propagowanie planu podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin.

LIPIEC - GRUDZIEŃ 2023 - Wzmożone kontrole miejsca zagrożonego.

LIPIEC - GRUDZIEŃ 2023 - Przeprowadzenie wspólnych działań z dzielnicowymi sąsiadujących rejonów przynajmniej raz w miesiącu.

GRUDZIEŃ 2023 - Analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Sejny - W trakcie kontaktów ze społecznością lokalną poruszać temat powyższego zagrożenia i uczulać mieszkańców, by w razie jego wystąpienia informować o tym odpowiednie służby.
 • GKRPA w Sejnach - Wspólne kontrole miejsca objętego planem.
 • Sołtys - Bieżące informowanie Policji o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym, przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców naruszających  porządek prawny w miejscu zagrożonym.

wieś Babańce, wieś Berżałowce, wieś Lasanka, wieś Berżniki, wieś Łumbie, wieś Folwark Berżniki, wieś Markiszki, wieś Bosse, wieś Marynowo, wieś Bubele, wieś Nowosady, wieś Burbiszki, wieś Ogrodniki, Burbiszki,wieś Olszanka, wieś Degucie,  wieś Poćkuny, wieś Dubowo, wieś Podlaski, wieś Dusznica, wieś Posejanka, wieś Dworczysko, wieś Posejny, wieś Gawiniańce, wieś Półkoty, wieś Grudziewszczyzna, wieś Rachelany,wieś Gryszkańce, wieś Radziucie, wieś Hołny Mejera, wieś Radziuszki, wieś Hołny Wolmera, wieś Rynkojeziory, wieś Jenorajście, wieś Sumowo, Jenorajście, wieś Sztabinki, wieś Jodeliszki, Sztabinki, wieś Kielczany,wieś Świackie, wieś Klejwy, wieś Wigrańce, Klejwy, wieś Zaleskie, wieś Kolonia Sejny, wieś Zaruby, wieś Konstantynówka, wieś Żegary, wieś Krasnogruda, wieś Krasnowo, wieś Krejwińce.

 

GMINA GIBY


              

   

 

 

starszy sierżant Przemysław Fejfer

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 316

e-mail: dzielnicowy.sejny4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym:

Zakłócanie ładu i porządku, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie plaży Gminnej jeziora Gieret za budynkiem Szkoły Podstawowej w Gibach.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń na KMZB.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

Lipiec 2023 - Rozmowa z mieszkańcami wsi Dziemianówka oraz Giby.

Sierpień 2023 - Spotkanie z sołtysem m. Giby.

Sierpień - Listopad 2023 - Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu.

Wrzesień 2023 - Spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gibach.

Październik 2023 - Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Gminy Giby.

Listopad 2023 - Wspólne działania z GKRPA w Gibach.

Lipiec - Grudzień 2023 - Wspólne działania z dzielnicowymi sąsiadujących rejonów służbowych.

Lipiec - Grudzień 2023 - Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożónego.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Gibach - wspieranie i rozpowszechnianie działań PDP podczas organizowanych spotkań z lokalną społecznością;
 • Dzielnicowy sąsiadującego rejonu - wspólna kontrola miejsca objętego planem priorytetowym.
 • GKRPA w Gibach - wspólna kontrola miejsca objętego planem, pomoc osobom przebywającym w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu.
 • Okoliczni mieszkańcy - niezwłoczne informowanie Policji o stwierdzonych przypadkach łamania obowiązującego porządku prawnego w miejscu objętym planem priorytetowym.

wieś Aleksiejówka, wieś Białogóry, wieś Białowierśnie, wieś Białorzeczka , wieś Budwieć, wieś Daniłowce, wieś Dworczysko, wieś Frącki, wieś Głęboki Bród, wieś Giby I/Giby II, wieś Iwanówka,wieś Karolin, wieś Konstatynówka, wieś Krasne, wieś Kukle, wieś Okółek, wieś Pogorzelec, wieś Pomorze, wieś Posejnele, wieś Sarnetki, wieś Studziany Las, wieś Stanowisko, wieś Tartaczysko,wieś Wierśnie, wieś Wysoki Most, wieś Zelwa, wieś Dziemianówka, wieś Gulbin, wieś Gibasówka.

 

GMINA PUŃSK0


aspirant Sławomir Krajewski

tel. 47 71 53 132

tel. kom. 885 997 319

e-mail: dzielnicowy.punsk1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym:

Zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie sklepu „Desra” w Puńsku ul. Sudawska 4, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 07:00-20:00, od piątku do niedzieli w godzinach 07:00-21:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

LIPIEC - GRUDZIEŃ 2023 - Wzmożona kontrola rejonu sklepu "Desra" w Puńsku ul. Sudawska 4 wspólnie z policjantami PP Puńsk.

LIPIEC 2023 - sporządzenie KZD celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwględne reagowanie na ujawnione wykroczenia porządkowe przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

SIERPIEŃ 2023 - Przeprowadzenie rozmowy z obsługą sklepu.

WRZESIEŃ 2023 - przeprowadzenie spotkania z właścicielem sklepu na temat zgłaszania interwencji wobec osób naruszających porządek publiczny oraz konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym.

PAŹDZIERNIK 2023 - spotkanie z sołtysem wsi Puńsk.

LISTOPAD 2023 - przeprowadzenie kontroli sklepu wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puńsku.

 Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Osada Boksze, Osada Puńsk, wieś Boksze Stare, wieś Puńsk, wieś Buda Zawidugierska, wieś Rejsztokiemie, wieś Buraki, wieś Sankury, wieś Dziedziule, wieś Sejwy, wieś Giłujsze, wieś Skarkiszki, wieś Kalinowo, wieś Smolany, wieś Kompocie, wieś Szlinokiemie, wieś Krejwiany, wieś Szołtany, wieś Nowiniki, wieś Tauroszyszki, wieś Ogórki, wieś Trakiszki, wieś Oszkinie, wieś Trompole, wieś Pełele, wieś Widugiery, wieś Poluńce, wieś Wiłkopedzie, wieś Przystawańce, wieś Wojciuliszki, wieś Wojtokiemie, wieś Wołyńce, wieś Żwikiele.

 

GMINA KRASNOPOL

 

 

 

starszy sierżant Laura Grzybowska

tel. 47 71 53 239

tel. kom. 885 997 317

e-mail: dzielnicowy.sejny5@bk.policja.gov.pl

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym:

Zakłócanie ładu i porządku, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie plaży gminnej Jeziora Długie w gminie Krasnopol.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń na KMZB.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2023 roku

Zaplanowane działania:

LIPIEC 2023 - Rozmowa z mieszkańcami wsi Krasnopol oraz zamieszkującymi w rejonie.

SIERPIEŃ 2023 - Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

SIERPIEŃ - LISTOPAD 2023 - Propagowanie PDPm podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

WRZESIEŃ 2023 - Spotkanie z dyrektorek Szkoły Podstawowej w Krasnopolu.

PAŹDZIERNIK 2023 -  Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Gminy Krasnopol.

LISTOPAD 2023 - Wspólne działania z GKRPA w Krasnopolu.

LIPIEC - GRUDZIEŃ 2023 - Wspólne działania z dzielnicowymi sąsiadujących rejonów służbowych.

LIPIEC - GRUDZIEŃ 2023 - Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Krasnopolu - Wspieranie rozpowszechniania działań PDP podczas organizowanych spotkań z lokalną społecznością.
 • Dzielnicowy sąsiadującego rejonu - wspólna kontrola miejsca objętego planem priorytetowym.
 • GKRPA w Krasnopolu - Wspólna kontrola miejsca objętego planem, pomoc osobom przebywającym w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu.
 • Okoliczni mieszkańcy - Niezwłoczne informowanie Policji o stwierdzonych przypadkach łamania obowiązującego porządku prawnego w miejscu objętym planem priorytetowym.

wieś Aleksandrowo, wieś Buda Ruska, wieś Michnowce, wieś Boksze Nowe, wieś Mikołajewo, wieś Czarna Buchta, wieś Murowany Most, wieś Czerwony Krzyż, wieś Orlinek, wieś Głuszyn, wieś Pawłówka, wieś Gremzdy Polskie, wieś Piotrowa Dąbrowa, wieś Jegliniec, wieś Remieńkiń, wieś Gremzdel, wieś Rosochaty Róg, wieś Jeglówek, wieś Romanowce, wieś Jeziorki, wieś Rudawka, wieś Krasne, wieś Ryżówka, osada Krasnopol, wieś Skustele, wieś Krasnopol I, wieś Smolany Dąb, wieś Krasnopol II, wieś Stabieńszczyzna, wieś Królówek, wieś Wysoka Góra, wieś Krucieniszki, wieś Żłobin, wieś Linówek, wieś Żubronajcie, wieś Łopuchowo, wieś Żubrówka Stara, wieś Maćkowa Ruda, wieś Żubrówka Nowa.

 

 

 

*Automatyczne wyszukiwanie miejscowości po wciśnięciu [Ctrl]+[f]

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony