Dostępność KPP

Informacja o dostępności Komendy Powiatowej Policji w Sejnach dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność budynku przy ulicy 1 Maja 13 w Sejnach

Dojazd do Komendy Powiatowej Policji w Sejnach

Do Komendy można dojechać komunikacją publiczną. Najbliższe przystanki autobusowe:

  • przystanek na ulicy Parkowej (dla osób jadących do centrum) jest oddalony około 70 m od Komendy

Wjazd do Komendy Powiatowej Policji w Sejnach

Wjazd do Komendy Powiatowej Policji w Sejnach możliwy jest od ulicy 1 Maja.

Parking

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wejście do Komendy Powiatowej Policji w Sejnach

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze.

 

Przed wejściem do budynku, po prawej stronie schodów na ścianie budynku, zainstalowany został dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności.

 

W holu głównym, po lewej stronie od wejścia, znajduje się recepcja, w której odbywa się kontrola ruchu osobowego.
 

 

Pokój przyjęć interesantów znajduje się w holu głównym, po prawej stronie od wejścia. Jest on dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym do poruszających się na wózku inwalidzkim.W pokoju przyjęć interesantów jest możliwość połączenia z usługą tłumacza on-line i migowegow dni powszechnie w godz 8:00 - 20:00. Z telefonu można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach, znajduje się po prawej stronie recpecji także w pokoju przyjęć interesantów.

 

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w holu głównym, po prawej stronie, obok recepcji. Z toalety może skorzystać osoba z niepełnosprawnościami.

 

 

Przejście z recepcji do dalszej części budynku Komendy zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

 

WAŻNE              

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recpecji i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Sejnach, w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej.

Powrót na górę strony