Doradca ds. etyki

ZESPÓŁ DORADCÓW DS. ETYKI W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SEJNACH

 • kom. Adam Potaś – Naczelnik Wydziału Kryminalnego

tel. 47 7153 208

e-mail: adam.potas@sejny.bk.policja.gov.pl

 • asp.szt. Andrzej Radzewicz - Naczelnik Wydziału Prewencji

tel. 47 7153 205
e-mail: andrzej.radzewicz@sejny.bk.policja.gov.pl

 • sierż. Iwona Hołdyńska - Oficer Prasowy

tel. 47 7153 277
e-mail: edyta.pacuk@sejny.bk.policja.gov.pl

 • Klaudia Wiżlańśka-Czarniewska - Starszy specjalista Wydziału Prewencji

tel. 47 7153 207
e-mail: klaudia.wizlanska@sejny.bk.policja.gov.pl

ZADANIA DORADCÓW DO SPRAW ETYKI:

wspieranie policjantów i pracowników KPP w Sejnach poprzez:

 1. udzielanie konsultacji w sytuacjach wątpliwych etycznie, związanych z wykonywaniem  zadań służbowych,
 2. działania doradcze na rzecz właściwego rozumienia i przestrzegania standardów uczciwości oraz etyki zawodowej w służbie i pracy,
 3. prowadzenie działań doradczych oraz informacyjno-edukacyjnych, w celu podnoszenia świadomości etycznej. Zadaniem doradcy ds. etyki jest promowanie zasad etyki zawodowej policjanta, zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej wśród pracowników.

W ramach konsultacji doradcy ds. etyki zapewniają:

 • poradę, która nie ma charakteru opinii prawnej;
 • anonimowość i poufność przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Zespół działa w sposób gwarantujący respektowanie zasad rzetelności, bezstronności
i poufności. Doradca stara się doradzić policjantowi/pracownikowi Policji wedle swoich najlepszych intencji i wiedzy. Doradca nie podejmuje decyzji za osobę zgłaszającą się na konsultacje oraz nie odpowiada za decyzje, które ta osoba podjęła lub podejmie.

Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich (po uprzednim umówieniu terminu) lub za pomocą dostępnych form komunikacji (telefon, e-mail).

Doradca z uwagi na charakter pełnionej funkcji ma prawo odmówić doradztwa w sytuacji:

 • wyczerpania możliwych do zastosowania środków;
 • braku możliwości zachowania bezstronności.

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

UWAGA!

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego spotkania w dogodnym terminie po wcześniejszym kontakcie z doradcą ds. etyki.

Powrót na górę strony